PERTH. En ny australiensisk studie stärker bevisen att gravidas cannabisbruk drabbar barnen. Bland annat fördubblas risken för ADHD och autism. Studien beskrivs som unik genom att den kopplar ihop neuropsykiatriska skador hos barn med fastställd cannabisdiagnos hos mödrarna.

har tidigare rapporterat att bruket av cannabis ökar bland gravida i USA. Dagliga eller nästan dagliga gravida cannabis-konsumenter ökade från 1,8 procent år 2002 till 5,3 procent år 2017.[i]

I januari 2022 publicerades en ny stor studie om cannabis under graviditeten i det amerikanska läkarsällskapets tidskrift Jama. Forskarna hade undersökt utbredningen av skadligt bruk eller beroende av cannabis (CUD), bland mödrarna, genom att analysera diagnoskoder från mer än 20 miljoner utskrivningar från sjukhus i USA. Andelen med cannabisproblem ökade med 150 procent från 2010 till 2018. Dessa blivande mödrar hade högre andel med depressioner, ångest och illamående.[ii]

THC via livmodern
Det här betyder också att allt fler foster drabbas eftersom de får i sig det rusgivande ämnet THC via livmodern och kan skadas intellektuellt och känslomässigt. Fortfarande är emellertid verkningsmekanismerna oklara. Det har också varit svårt att skilja ut cannabiseffekterna från sociala förhållanden, alkohol och tobak. Lägre födelsevikt är den bäst belagda biverkningen. Flera studier visar också risk för tidig nedkomst, som i sig kan kräva intensivvård.

Ny studie från Australien
En alldeles färsk studie om fosterskador hos cannabisrökande mödrar presenterades på årets kongress med EPA, Europeiska samfundet för psykiatri. EPA är en stor organisation med 78 000 anslutna psykiatriker från hela Europa.[iii] 2024 års kongress hölls i Budapest med 4 000 deltagare.

Den nya studien stärker de tidigare bevisen om hur mödrarnas cannabisbruk kan orsaka livslånga sjukdomstillstånd hos barnen.

Forskargruppen från Curtin University i Australien, har följt 222 569 mödrar och deras barn i provinsen New South Wales. De fann att mammor med en diagnosticerat skadligt bruk eller beroende av cannabis (CUD), födde barn med betydligt högre andel av psykiatriska diagnoser, jämfört med drogfria mödrar. Risken för ADHD var 98 procent högre, de vill säga näst intill en fördubblad risk. För autism var risken 94 procent högre och för intellektuell nedsättning 46 procent högre.
Forskarna noterade också att risken för sådana tillstånd ökade om mödrarna även rökte tobak under graviditeten.

Studien visade också, liksom tidigare forskning, på sambandet mellan cannabisberoende mödrar och låg födelsevikt och för tidig nedkomst hos barnen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *