Kulturprojektet ”Bada i kultur” förlängs. Hembygdsområdet som är beläget längs Torneälvens strand vill nu bjuda dit skolungdomar i höst. – Det är bra att föreningen tar det på allvar, säger Barbro Poggats, projektanställd vid ”Bada i kultur”.

I april förra året startades projektet ”Bada i kultur” som drivs av Jukkasjärvi Hembygdsförening.

Projektet ska pågå det här året ut och Leader Tornedalen 2030 har nu godkänt en fortsättning och man har bland annat gjort en uppdatering med ny skyltning på hembygdsområdet.

Första året hade man fått 1,4 miljoner kronor till projektet, och nu får man ytterligare 600-700 000 kronor, där det slutligen ska klubbas av Jordbruksverket.

Projektet syftar till att att sprida kunskap om områdets samiska och lantalaisiska kulturer och utveckla kulturmiljön vid hembygdsgården för att skapa attraktivitet och tillgänglighet för både lokalbor och besökare.

”Det är så roligt”

Ida-Maria Svonni är projektledare och den som har startat projektet, medan Barbro Poggats är projektanställd för att hjälpa till med montrarna i museet.

– Jag är nöjd med hur det blev, det är så roligt att det blir en ordentlig utställning. Att få visa vilka redskap man hade och vad de användes till, säger Barbro Poggats.

I höst planerar man dessutom att bjuda in skolor från Kiruna kommun till utställningen för att belysa minoriteterna samer och lantalaiset.

– Det är bra för i svenska skolor får man inte läsa så mycket om samer eller lära sig om samer och det samiska livet. Det är bra att föreningen tar det på allvar och bjuder hit eleverna så de får lära sig, säger Poggats.