Sveriges lärare räcker inte till för eleverna. Klasserna är för stora och det finns inte tid och resurser för att hjälpa alla. Det menar en av landets stora fackliga organisationer, Sveriges Lärare.
– Vi har en ohållbar klassrumssituation och det får konsekvenser för elever, lärare och hela samhället, säger nyblivna förbundsordföranden Anna Olskog.

Majoriteten av lärarna i fackförbundet Sveriges Lärare uppger i en färsk undersökning att de i ganska eller mycket låg utsträckning kan tillgodose alla elevers behov i undervisningen.

– Förutsättningarna brister. Vi måste reglera elevgrupper och klasser för att möjliggöra att eleverna ska lyckas.

Rapporten som presenteras under tisdagen heter ”En ohållbar klassrumssituation”. Nio av tio lärare i grundskolan uppger att de har elever som har behov av att undervisas i mindre grupp.

Barn får inte det stöd de behöver

Enligt rapporten vittnar många lärare om barn som far illa på grund av att skolorna inte har de resurser som krävs.

– Nedskärningarna måste stoppas. Kommunerna måste investera i skola och förskola så att vi kan uppfylla skollagen och läroplanerna.

Vill förstatliga skolan

Förbundet tycker att kommunerna borde fråntas ansvaret för skolan så att det blir en mer likvärdig skola i hela landet.

– Vi kommer att fortsätta kämpa för de här frågorna. Det här är allvarligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *