P1 Dokumentärprogrammet ”Pubertet på liv och död – familjernas kamp för barnens transvård” i Sveriges Radio fälls av Granskningsnämnden. Programmet, som sändes i januari, anses ha gett en bild av varför Socialstyrelsen ändrade sina riktlinjer om hormonbehandling av barn med könsdysfori 2022, rapporterar Journalisten.

Det finns två instanser som tar emot anmälningar mot publiceringar i Sveriges Radio: Granskningsnämnden (GRN) och Medieombudsmannen (MO).

De krav som ställs på Sveriges Radio är bland annat att programmen ska vara opartiska och sakliga, att respekten för den enskildes privatliv ska värnas och att inget kommersiellt intresse ska gynnas på ett otillbörligt sätt.

Samtidigt ska en stor yttrandefrihet råda. Sveriges Radio är skyldigt att hävda de demokratiska värdena och principen om alla människors lika värde.

Om du som lyssnare tycker att dessa krav inte efterlevs kan du, beroende på vad ditt ärende gäller, anmäla publiceringen till Granskningsnämnden eller Medieombudsmannen.

Granskningsnämnden

Granskningsnämnden bedömer innehållet i FM-sändningarna utifrån ett antal olika bestämmelser i sändningstillståndet och radio- och tv-lagen, och detta kan utmynna i fällningar eller frianden (samt frianden med kritik). Även beställradio, det vill säga ljud som tillhandahålls on demand i SR Play, kan prövas av Granskningsnämnden när det gäller otillbörligt kommersiellt gynnande. Webbsidor och sociala medier kan inte prövas av Granskningsnämnden.

En mer utförlig beskrivning av vad som ingår i Granskningsnämndens bedömning finns i faktarutan längst ner på sidan. Du kan också läsa mer på Granskningsnämndens hemsida.

Anmäl en publicering till Granskningsnämnden.

Medieombudsmannen (MO) 

Medieombudsmannen (MO) kan pröva om Sveriges Radio har orsakat en privatperson en oförsvarlig publicitetsskada. Det handlar exempelvis om att en publicering innehåller känsliga uppgifter om en person utan att detta uppvägs av ett tillräckligt allmänintresse. Här kan du läsa Medieombudsmannens publicitetsregler.

Anmälningarna utreds av Medieombudsmannen och prövas av dess beslutande instans Mediernas Etiknämnd (MEN). Här kan du läsa nämndens senaste beslut.

MO prövar, till skillnad från Granskningsnämnden, publiceringar på alla plattformar. Det vill säga inte enbart det som sänts i radio utan även innehåll på sverigesradio.se och SR Play samt inlägg på de sociala medier-konton som Sveriges Radio tillhandahåller (dock inte kommentarsfälten).

Listan visar den senaste sändningstillståndsperioden och kommer att uppdateras årligen.

  • Ärenden är antalet unika program som anmälts
  • Anmälningar är antalet anmälningar totalt, och kan vara flera mot ett och samma program eller inslag
  • Yttranden är ärenden som Myndigheten för press radio och tv bett Sveriges Radio att yttra sig i

Fällningar 2023
5 saklighet, 1 genomslagskraft, 1 gynnande

Fällningar 2022
2 saklighet, 3 opartiskhet, 2 otillbörligt gynnande, 1 genomslagskraft

Fällningar 2021
2 saklighet, 1 opartiskhet (bemötande), 1 otillbörligt kommersiellt gynnande, 1 mediets genomslagskraft

Fällningar 2020
1 saklighet, 1 gynnande, 2 privatliv, 2 mediets genomslagskraft
Friat med kritik: Inga

Fällningar 2019
1 saklighet, 1 gynnande, 1 privatliv och opartiskhet, 1 privatliv
Friat med kritik: 1 saklighet

Fällningar 2018
3 saklighet, 1 opartiskhet och mediets genomslagskraft, 3 respekt för enskilds privatliv
Friat med kritik: 1 opartiskhet, 1 saklighet

Fällningar 2017
3 opartiskhet, 1 saklighet, 1 otillbörligt kommersiellt gynnande, 1 respekt för enskilds privatliv
Friat med kritik: 2 opartiskhet, 1 saklighet

Fällningar 2016
1 saklighet, 2 opartiskhet, 1 genomslagskraften, 2 otillbörligt gynnande
Friat med kritik: 1 genomslagskraft

Fällningar 2015
3 opartiskhet, 1 opartiskhet och genmäle, 2 saklighet, 1 genomslagskraften, 1 privatlivet, 1 otillbörligt gynnande, 1 pliktsändning

Fällningar 2014
2 gynnande, 2 opartiskhet och saklighet, 2 saklighet, 1 genmäle, 1 mediets genomslagskraft


Vanliga frågor & svar


Fälls Sveriges Radio regelbundet för att rapportera opartiskt från en viss politisk vinkel?

Nej, vi har inte fällts för partiskhet när det gäller partipolitiska inslag under vare sig den här eller förra tillståndsperioden.

Är det mer troligt att ett program fälls om det anmäls flera gånger?
Nej, antalet anmälningar av ett program spelar ingen roll, Granskningsnämnden prövar endast ett program en gång.

Vad gör Sveriges Radio om man fälls i Granskningsnämnden eller klandras av Mediernas etiknämnd?
Först och främst genomför vi den åtgärd som Granskningsnämnden eller Mediernas etiknämnd har ålagt oss. Det handlar om att offentliggöra beslutet genom antingen en så kallad pliktsändning (vilket är ett offentliggörande i anslutning till det fällda programmet och vid ungefär samma tid som det klandrade inslaget ursprungligen sändes) eller på annat sätt offentliggöra beslutet på digitala plattformar. Om Sveriges Radio fälls av Mediernas etiknämnd ska programföretaget också alltid betala en på förhand fastställd avgift. Sveriges Radio tar allvarligt på alla fällningar och genomför alltid en intern diskussion efter en fällning för att se vad den berodde på och hur det påverkar vårt framtida arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *