Nu kan datorer för första gången tala lulesamiska.
Tromsö universitet, UiT, lanserar lulesamisk talsyntes med tre artificiella röster.
– Ett stort steg mot rätt riktning, säger Inga Lill Sigga Mikkelsen, överingenjör på Divvun, i ett pressmeddelande.

Genom att lansera den här funktionen så vill Tromsö universitet bidra till att bevara lulesamiskan även i framtiden.

– I och med lanseringen så är vi ett steg mot rätt riktning och det är en stor utveckling som ger mig hopp om framtiden, säger Inga Lill Sigga Mikkelsen.

I en tid då datorer kan prata samiska så är de samiska språken på väg in i talteknologins tidsålder på allvar. Samisk talsyntes ger möjligheter att använda samiska i nya sammanhang. I språkupplärningen kommer det att vara värdefullt med talsyntes så att elever hör hur orden och språket uttalas.

– Vi kommunicerar redan muntligt med enheter runt omkring oss och det blir också allt vanligare. Hemma pratar jag norska och engelska med mina enheter. Det är ganska skrämmande med tanke på att de samiska språken måste användas för att de ska höras i framtiden, men så gör dessa enheter att jag pratar norska och engelska i mitt eget hem, säger Inga Lill Sigga Mikkelsen.

”Ett viktigt arbete”

En talsyntes är en funktion som läser upp text högt på en digital enhet och är ett bra hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter eller synsvårigheter, men även för språkinlärning.

Sander Andersen, Sigmund Johnsen och Britt Inger Sikku har lånat ut sina röster till projektet. Vid talsyntes kan du välja mellan vilken artificiell röst du vill höra, och när datorn pratar lulesamiska så är det en av dessa tre röster som hörs.

– De har gjort ett viktigt arbete för det lulesamiska språket, och nu kommer deras röster att vara med oss in i framtiden, och därmed också höras och användas av nya generationer av lulesamiska, säger hon.

Utveckla samisk språkteknologi

För Divvun är talteknologi ett viktigt fokusområde. Under hösten kommer Divvun även att lansera en sydsamisk röst. Divvun är också igång med taligenkänning, att datorn skriver det man säger, för både norra, lule och sydsamiska.

Lanseringen sker på kulturhuset Stormen i Bodö under tisdagen.

I klippet: Inga Lill Sigga Mikkelsen, ingenjör vid Divvun, om utmaningarna för samisk språkteknologi när jättar som till exempel Google sitter på makten. Foto: HANNIBAL HANSCHKE

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *