Från och med den 1 juli sänker Livsmedelsverket riktvärdena för flera hälsofarliga ämnen i privata dricksvattenbrunnar. Nivåerna för de giftiga metallerna bly, arsenik och kadmium blir de hårdaste inom EU.

Långvarigt intag av arsenik, bly, kadmium och PFAS kan leda till flera allvarliga hälsoeffekter.

Höga halter av arsenik ökar risken för flera sorters cancer senare i livet, bland annat lungcancer och hudcancer.

Bly stör hjärnans utveckling och kan leda till lägre IQ hos barn. Kadmium ökar risken för njurskador, benskörhet och hjärt-kärlsjukdom.

För att minska riskerna halverar Livsmedelsverket nu riktvärdena för bly och arsenik i dricksvatten från privata brunnar. Riktvärdet för kadmium sänks till en tiondel.

Nya maxnivåer för PFAS

För första gången införs även riktvärden för evighetskemikalierna PFAS 4 och PFAS 21 i mindre privata vattenanläggningar.

– Det här blir de strängaste nivåerna inom EU. Vi tar hälsoriskerna på allvar och därför har vi valt att sänka så mycket som är praktiskt möjligt, säger Livsmedelverkets toxikolog Sabina Litens Karlsson.

Berör två miljoner svenskar

Ungefär två miljoner svenskar får sitt dricksvatten från egna brunnar eller små privata vattenanläggningar.

Drygt åtta procent av landets privata brunnar beräknas ha blyhalter som överskrider det nya riktvärdet. Fyra procent har för mycket arsenik och två procent för höga kadmiumnivåer.

Barnfamiljer bör testa varje år

Enligt Livsmedelsverket bör husägare med egen brunn analysera sitt vatten minst vart tredje år.

Barnfamiljer rekommenderas att göra det varje år.

– Det går att rena vattnet med olika metoder som omvänd osmos, jonbytesfilter och aktivt kol. Det kostar tiotusentals kronor men det är en viktig investering i ens framtida hälsa, säger Sabina Litens Karlsson.

Gäller även sommarstugor

Behöver man rena vattnet om nivåerna är för höga i en fritidsbostad där man vistas mindre än tre månader per år?

– Ja eftersom man får i sig de här ämnena från andra källor också finns det inte så mycket utrymme kvar till att få i sig dem via dricksvattnet. Därför behöver man åtgärda vattnet även i ett fritidsboende.

Hur påverkas barn av PFAS och de giftiga metallerna? I videon ovan listar experten hälsoriskerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *