Frågan om surrogatmödraskap splittrar riksdagen. Tre av partierna är för en legalisering i Sverige, förutsatt att surrogatmodern gör det av ”altruistiska skäl”.
– I och med att det väcker så starka känslor på båda sidor är det svårt att nå någon slags enighet, säger Michael Hellner, professor inom internationell privat- och processrätt.

De tre partierna som vill ändra lagen och tillåta surrogatarrangemang i Sverige är Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet. Villkoret skulle vara att surrogatmodern gör det för att hjälpa andra utan att få betalt.

”Genom att tillåta altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige skulle vi hjälpa fler ofrivilligt barnlösa par att kunna bli föräldrar”, skriver Moderaterna.

På andra sidan står Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. SD vill se ett internationellt förbud mot surrogatarrangemang.

”Vi anser att barn inte ska hanteras som handelsvaror och kvinnor ska aldrig betraktas som barnfabriker för att producera barn åt barnlösa i mer välbärgade länder,” skriver SD.

S kallar sig för motståndare

Medan Socialdemokraterna beskriver sig som ”motståndare” till surrogatmoderskap både i Sverige och utomlands.

”Det är svårt att dra säkra slutsatser i frågan om hur ett tillåtande av surrogatmoderskap i Sverige skulle vara förenligt med principen om barnets bästa.”

Politisk oenighet om vad som bör göras

Partiernas åsikter går isär både vad gäller legaliseringsfrågan och huruvida nuvarande regelverk bör ändras. M och C vill exempelvis att processerna där barnen får sina svenska vårdnadshavare ska bli kortare, medan KD tycker att nuvarande regelverk ska gälla.

Miljöpartiet är det enda partiet som inte tagit ställning i legaliseringsfrågan. Dock vill de se ett gemensamt EU-samarbete.

”I EU-parlamentet har vi vid upprepade tillfällen fördömt och uppmanat medlemsländerna att vidta åtgärder för att motverka kommersiella surrogatarrangemang”, skriver partiet.

Varför är det så svårt att få till en enighet i frågan och vad får polariseringen för konsekvenser? Se professorn förklara i videon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *