Hundratusentals företag kan från i dag söka elstöd. Skatteverket är förberedd på en anstormning.

– Det är alltid lite nervöst när man ska öppna något nytt, men vi är väl förberedda, säger verksamhetsutvecklare Marie Elmnäs.

De har väntat ganska länge nu, från det att elstödet utlovades av regeringen redan i valrörelsen. Men från i dag, 30 maj, klockan 12 kan företag i södra halvan av landet, elområde 3 och 4, söka stödet. För man måste till skillnad från hushållens elstöd aktivt söka det, det trillar inte ner några pengar automatiskt.

Och om man använder sig av Skatteverkets e-tjänst och uppgifterna är rätt ifyllda ska det gå snabbt att få pengarna.

– Det kommer att gå på några dagar, säger Marie Elmnäs.

Det ska gälla oavsett när man söker.

29 miljarder

Finns särskilda frågor får man ringa skatteupplysningen.

– Vi är väl förberedda på att det kan bli ett hårt tryck, säger Elmnäs som berättar att Skatteverket har anställt extra personal för att klara elstödsuppdraget.

Exakt hur stor anstormningen blir vet inte Skatteverket. Det finns potentiellt 600 000 anslutningspunkter, men om det döljer sig flera bakom ett och samma företag har inte myndigheten någon insyn i. Totalt har Svenska kraftnät uppskattat att det kan handla om 29 miljarder kronor som företagen kan ha rätt till – medel som tas från Svenska kraftnäts så kallade kapacitetsavgifter som kunderna indirekt betalat in till elsystemet.

Max utbetalt stöd blir 20 miljoner kronor. Om det finns flera företag i en koncern är taket ändå 20 miljoner kronor.

Inget till de som bundit

Det finns vissa villkor för att få stöd. För det första måste man ha haft ett giltigt elnätsavtal 17 november 2022. Stödperioden är, precis som hushållens första elstödpaket, mellan oktober 2021 och september 2022.

Däremot blir det inga pengar om företaget haft ett bundet elprisavtal, enligt regeln inga pengar till den som haft fast pris som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023.

Den företagare som har skatteskulder för indrivning via Kronofogden får elstödet avräknat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *