Israel har använt amerikanska vapen i Gaza på ett sätt som ”rimligtvis” brutit mot internationell rätt.

Det skriver amerikanska utrikesdepartementet i en rapport.

Bevisen räcker dock inte ännu för att stoppa leveranser av vapen.

Israel får massiv kritik i rapporten som presenterades inför kongressen av utrikesminister Antony Blinken sent på fredagen. Starka misstankar riktas mot att landet bryter mot krigets lagar i Gaza – även om man inte fullt ut slår fast det.

”Det har rapporterats tillräckligt med incidenter för att ge upphov till allvarlig oro… Israel har kunskapen, erfarenheten och verktygen för att minimera antalet civila offer, men resultatet på marken, med höga nivåer av civila dödsoffer, lyfter frågan om IDF (den israeliska armén) alltid använder dem effektivt”.

Israel har dock inte, står det i rapporten, delat med sig av information som gjort att man kunnat verifiera om amerikanska vapen använts vid specifika tillfällen då Israel anklagas för att ha gått över gränsen. Däremot anses risken överhängande. 

”Givet Israels beroende av USA-tillverkad försvarsmateriel är det rimligt att anta att dessa… använts av israeliska styrkor efter den 7 oktober vid tillfällen som inte lever upp till skyldigheter eller med vedertagen praxis för att minimera civila offer”, skriver utrikesdepartementet. 

Bevisning räcker inte

Men bevisningen räcker inte för att slå fast enskilda tillfällen då amerikanska vapen använts. Därmed finns det heller inte tillräcklig bevisning för att stoppa leveranser av vapen. Trots den svidande kritiken anses Israels löfte, som gavs i mars, om att de endast ska använda amerikanska vapen på sätt som överensstämmer med internationell humanitär lag ”trovärdig och pålitlig”. 

En hel del av skulden för de höga civila dödssiffrorna i Gaza riktas också mot Hamas. Utrikesdepartementet understryker att terrororganisationen gömmer sig bakom civilbefolkning och infrastruktur och därmed utsätter de civila för fara när IDF genomför sina operationer i Gaza.

Rapporten följer på president Joe Bidens hot om att stoppa leveranser av offensiva vapen till Israel om de framhärdar med en stor markoffensiv mot Rafah.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *