Sveriges två modernaste ubåtar har för några år sedan uppgraderats – och de saknar numera periskop.

Nu har ubåtarna dessutom på kort tid integrerats helt med Natos system.

Följ med till ubåten HMS Gotlands kontrollrum där fartygschefen Viktor Moberg visar förändringarna.

Två av de svenska ubåtarna av Gotlandsklass genomgick en totalrenovering 2018-2019. Ubåtarna förlängdes och en hel del av tekniken byttes ut – bland annat har det klassiska periskopet bytts ut mot en så kallad optronisk mast med digitala kameror.

– Allt dokumenteras och registreras och går att efteranalysera på en mängd olika sätt. Tidigare fick du analysera din minnesbild i stället, säger fartygschefen Viktor Moberg.

”Helt integrerade”

Samtidigt har nu de svenska ubåtarna på kort tid Nato-integrerats. Det handlar framför allt om krypterade kommunikationssystem som är på plats för att kommunicera med Natos ubåtskommando i Northwood, Storbritannien.

– Vi är nu helt integrerade med Nato. Vi har jobbat stenhårt för att komma så här långt, det är mycket kraft som har lagts ner för att påskynda processen, säger Viktor Moberg.

Thomas Wall, chef för Natos ubåtskommando, delar bilden:

– Det svenska ubåtsvapnet är helt integrerat med Nato. Det har skett på mycket kort tid och information passerar nu i båda riktningarna, säger han.

”Värdefull information”

Han uppger att underrättelseinformation från svenska ubåtar redan kunnat skickas in i Nato-systemet.

– Vi har ubåtar som verkar i alla våra ansvarsområden som förser oss med värdefull information. De svenska ubåtarna är inget undantag, vi får värdefull information från platserna där de verkar, säger Thomas Wall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *