Finns det någon som kan sköta posten i Sverige förutom Postnord? Ja, säger Citymails vd Niklas Hydén.
– Jag är övertygad om att det går att bedriva en högkvalitativ och välfungerande postverksamhet.
POSTNORDS PUNKTLIGHET

Efter omfattande klagomål inledde Post- och telestyrelsen (PTS) en granskning av hur Postnord skötte utdelningsverksamheten i Sverige sommaren 2022,

Sedan dess har punktligheten för både brev och paket försämrats, och i januari 2024 klarade Postnord inte av att leverera enligt kravet om 95 procent av breven ska vara levererade inom två dagar.

I februari 2024 gick Postnords vd Annemarie Gardshol ut med att hon vill att servicekravet sänks till att 85 procent av breven ska komma fram inom tre dagar, kombinerat med ett krav på att 97 procent av breven ska vara framme inom fem dagar.

Missnöjet med Postnord växer, breven kommer inte fram i tid och paket försvinner. Vad är det som händer med posten i Sverige?

Citymail redo att ta över Postnords uppdrag

Postnord har de senaste åren haft stora problem med punktligheten. Enligt uppdraget från Post- och telestyrelsen (PTS) ska 95 procent av inrikesbreven i Sverige delas ut inom två dagar.

Det har bara hänt tre gånger sedan sommaren 2022, i september och oktober 2023 och i februari 2024, enligt statistik som Euroscandnews tagit del av.

Näst störst på den svenska postmarknaden är Citymail, som ökat rejält de senaste åren. På fem år har företaget gått från att dela ut 10-15 procent av breven i Sverige till 20-25 procent, enligt rapporten Svensk postmarknad 2023. Under samma period har Postnords siffror sjunkit från från 85-90 procent till 75-80 procent.

Är Citymail ett alternativ till att ta över efter Postnord? Enligt företaget vd Niklas Hydén är det ett fullt möjligt alternativ.

– Citymail är öppna för möjligheten och skulle kunna hantera det väl med rätt förutsättningar. Om vi får möjlighet att överta infrastrukturen och få tillgång till samma resurser som Postnord har för brevutdelning, tror jag att vi skulle kunna utföra detta arbete effektivt och med hög kvalitet. Ett annat alternativ kan vara om befintlig infrastruktur frigörs och görs tillgänglig för flera aktörer att nyttja.

Postnord kräver statligt stöd

Medan Citymail växer, får Postnord allt mindre att göra. Under årets första kvartalet sjönk företagets brevvolymer med 14 procent och paketvolymerna med 4 procent, enligt företags delårsrapport för Q1/2024. Trots det gjorde Postnord en rörelsevinst på 127 miljoner kronor under samma period.

De minskade brevvolymerna har gjort att Postnords vd Annemarie Gardshol krävt statligt stöd och sänkta krav på brevutdelningen för att fortsätta dela ut breven i Sverige.

Postnord: Kan avsäga oss uppdraget

Även regeringen tittar på en finansieringsmodeIl för posten om den inte längre kan vara självfinansierad, och den utredningen tas emot i juni.

I en tidigare intervju med Nyheter24 har Emma Maraschin, chef för PTS enhet för postfrågor, sagt att ett statligt stöd till Postnord inte är aktuellt eftersom det finns konkurrens på marknaden i form av Citymail, Bring och lokala aktörer.

– Att gå in och subventionera en aktör på en konkurensutsatt marknad brukar sällan vara särskilt bra, sa hon då.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *