För fyra år sedan exploderade en bomb i närheten av Ripon Chowdhurys lägenhet i Husby.
– Tiden går men en sådan sak kan man inte glömma. Det kommer att gå över men jag vet inte hur lång tid det kommer att ta, säger han.

För att bearbeta traumat så har Ripon Chowdhury regelbundet gått på besök hos psykoterapeuten Samuel Rajeus i Stockholm. Han har nu flera remitterade patienter än tidigare som lider av psykisk ohälsa till följd av det ökande våldet.

– Just den traumatiska upplevelsen kan bli bestående om dessa personer inte får hjälp i tid, säger han.

179 sprängningar har inträffat i Sverige från 2023 till idag. Av dem har 124 sprängningar varit riktade mot bostadshus – och hundratals individer har påverkats på olika sätt.

Brottsofferjouren: ”Många fler kommer till oss”

Sven-Erik Alhem som är förbundsordförande på Brottsofferjouren ser en ökning av antal personer runt om i Sverige som vänder sig till dem för psykisk hjälp till följd av sprängningarna i samhället. Han ser mycket allvarligt på den växande otryggheten.

– Det skapar en stor oro. Samhällspåverkan är jämförbar med inhemsk terrorism, säger han.

Oskyldiga nedprioriteras

Enligt Brottsofferjouren är det oftast tredje man som drabbas av nedprioriteringar i brottsutredningar.

Sven-Erik Alhem har tidigare arbetat som åklagare. Han menar att oskyldiga som ofrivilligt utsätts för våldsamheter får vänta väldigt länge innan deras ärende tas upp och de får den hjälp de behöver.

– Det som inte har lyfts är den enorma effekten detta har på personer som inte har någon direkt koppling till den grova brottsligheten, säger han.

Krigsflyktingar extra utsatta

Psykoterapeuten Samuel Rajeus arbetar i Akalla och träffar dagligen personer som har flytt från krigsdrabbade länder och som bär med sig trauman från hemlandet.

För dessa personer kan det bli särskilt påfrestande om de inte får hjälp i god tid.

– Det gäller att snabbt komma in med tidiga insatser annars kan just den traumatiska upplevelsen bli bestående, säger han.

För Ripon Chowdhury har det varit till stor hjälp att prata om det som hänt.

– Jag kan inte diskutera med någon annan. Det här har verkligen hjälpt mig mycket, säger han.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *