Är du stressad över att gå till jobbet? Fackförbundet Unionen har i ett mejl till alla medlemmar informerat om varningstecken du bör ha koll på. Dessutom vilka signaler som indikerar att arbetsplatsen är stressfri.

Det finns olika typer av stress. När du blir stressad skickar hjärnan signaler till resten av kroppen och du får då mer kraft och energi under en period. Det kan underlätta fokus och upplevas som positivt.

Stress kan dock även ha negativa effekter på dig. Tydliga tecken på stress är att hjärtat börjar slå snabbare, du andas snabbare och musklerna spänns. Stress under lång period kan vara skadligt då du kan uppleva fysisk smärta, få svårt att sova, koncentrationssvårigheter och känna dig orkeslös. 

Tecken på att du mår dåligt av stress

 • Du har svårt att koppla av och kan ha svårigheter att somna.
 • Du upplever att tiden inte räcker till.
 • Du har svårigheter att koncentrera dig och minnet påverkas negativt.
 • Du blir irriterad och otålig. Du kan även fastna i negativa tankar.
 • Du får ont i magen och/eller huvudet. Du kan även uppleva hjärtklappning och svårigheter att andas.
 • Du känner dig nedstämd och trött.
 • Du känner ett behov av alkohol, nikotin, koffein eller sömnmedel för att klara vardagen.

Att gå till en arbetsplats där stressen är påtaglig är inget att rekommendera. Enligt fackförbundet Unionen dör 700 svenskar på grund av arbetsrelaterad stress – varje år. Därtill är antalet sjukskrivna på grund av stress fler än någonsin. 

Sedan 2019 har antalet sjukskrivna med stressrelaterad diagnos ökat från 32 700 personer till 45 000 under 2023. Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna av just stress. 

Stress på jobbet? Det här kan vara orsaken

Att arbeta i en stressfylld miljö kan tära på din hälsa. Förutom sjukskrivning kan det även resultera i att du väljer att söka dig vidare i karriären och byta jobb.

Fackförbundet Unionen har i ett mejl som skickats till alla medlemmar redogjort för flera anledningar till varför stress kan uppstå på arbetsplatsen. 

Anledningen till att du kan uppleva stress kan vara många, till exempel hög arbetsbelastning. Dock är det långt ifrån den enda orsaken:

 • Hög arbetsbelastning och stort ansvar.
 • Bristande kontroll och små möjligheter att påverka arbetet och upplägg.
 • Bristande gemenskap på jobbet och dåligt stöd från omgivningen.
 • Många förändringar på kort tid.
 • En upplevd orättvis miljö, till exempel att andra blir favoriserade.
 • Hårt arbete som inte kompenseras med skälig lön, uppskattning och status.
 • Dina värderingar stämmer inte överens med arbetsgivarens.
 • Särbehandling, kränkningar, mobbning och sexuella trakasserier.
 • Osäker tid på arbetsmarknaden eller på din arbetsplats.