Legalisering av cannabis är enda möjligheten att skydda barn och unga, började liberala partiets ledare Justin Trudeau argumentera 2013 och vann två år sedan valet som Kanadas premiärminister. Men hur gick det sedan? Författaren Staffan Hübinette berättar och jämför med vad som nu sker i Tyskland.


et var i upptakten till valkampanjen 
inför parlamentsvalet 2015 där Trudeau och hans liberala parti lockade unga väljare med löfte om legalisering och vann valet. (se CTV News).

Tre år senare infördes legaliseringen och nu vet vi resultatet. Legalisering skyddar inte barn och unga, istället exponeras barn i ökad utsträckning för cannabis med ökade skadeverkningar som följd.

Skyddet av barn och unga är ett av huvudsyftena i den kanadensiska cannabislagen Cannabis Act.[i] Detta är också ett av huvudsyftena i den tyska lagen om legalisering och har varit ett av Tysklands hälsominister Karl Lauterbachs främsta argument.[ii]

Enligt Cannabis Act ska barn och unga skyddas genom att införa åldersgräns och ett förbud för minderåriga att använda cannabis, barnsäkra förpackningar och informationskampanjer om risker med cannabisanvändning. Tyskland som ännu inte tillåter kommersiell försäljning av cannabisprodukter nöjer sig med åldersgräns och informationskampanjer. Där är det också förbjudet att använda cannabis i närheten av minderåriga och användning av cannabis får inte ske närmare än hundra meter från en skola eller lekplats för barn. I Kanada får cannabisbutiker inte lokaliseras närmare än 300 meter från en skola. I båda fallen är det straffbart att ge och sälja till eller på annat sätt involvera minderåriga i cannabisverksamhet.

För att genomföra dessa åtgärder och skydda barn och unga krävs dock ingen legalisering. Allt detta kan göras och görs även vid förbud mot cannabis som i Sverige, dessutom med bättre resultat.

I länder med förbud finns redan en åldersgräns men som omfattar även åldrarna över 18 år. Informationskampanjer och andra förebyggande insatser möter inga hinder. Regler för förpackningar och för avstånd mellan cannabisbutiker eller användning och skolor, lekplatser och fritidsgårdar behövs inte eftersom cannabis inte är tillåtet. Att överlåta och involvera minderåriga i cannabishantering är straffbart.

Effekterna av en legalisering är tydliga i USA där delstater som legaliserat kan jämföras med delstater med förbud. Data från NSDUH, National Survey on Drug Use end Health, visar att i delstater som legaliserat är cannabisanvändningen i alla åldersgrupper betydligt högre än i delstater med förbud.

Trudeaus och Lauterbachs försäkringar om skydd för unga vill ge intrycket av legaliseringen som en ansvarsfull och trygghetsskapande åtgärd, men är direkt vilseledande.

I verkligheten ökar en legalisering riskerna för barn och unga visar data och forskning från USA och Kanada. I stället för att skydda innebär legalisering att barn och unga i högre utsträckning exponeras för cannabis.

Med legalisering följer ökad tillgänglighet och ökat utbud som gör det lättare för unga under åldersgränsen att skaffa cannabis. Data från Canadian Cannabis Survey visar att unga under åldersgränsen som använder cannabis skaffar den genom familj, vänner och bekanta därför att det finns lätt tillgängligt i hemmiljöer.[iii]

Med ökad användning i åldrarna över 18 år, med nya ät- och drickbara produkter och inte minst hemodling följer att cannabisprodukter blir mer vanligt i hemmiljö. Barn exponeras i ökad utsträckning för cannabis. Detta avspeglar sig också i statistiken över antalet samtal till giftinformationen och barn och unga som tvingats uppsöka akutvård sedan de exponerats för cannabis.[iv]

Vid legalisering visar ett flertal studier att fler unga kvinnor använder cannabis under graviditet och amning, vilket medför ökade risker för både det ofödda och nyfödda barnet.[v]

Vill vi skydda barn och unga från cannabis är legalisering knappast att rekommendera.

En restriktiv lagstiftning med ett förbud mot cannabis har betydligt bättre förutsättningar att lyckas med att begränsa användningen i befolkningen och därmed bättre kunna skydda barn och unga.


• Referenser: 
[i] Cannabis Act.
[ii] Deutsche Welle/DW News.
[iii] Canadian Cannabis Survey 2023.
[iv] Unintentional Pediatric Cannabis Exposures After Legalization of Recreational Cannabis in Canada, Myran, et al. 2022. Jama 2022.
[v] Daily Cannabis Use During Pregnancy and Postpartum in a State With Legalized Recreational Cannabis, Barbosa-Leiker et al. 2020, J Addict Med.
Och Cannabis legalization and cannabis-involved pregnancy hospitalizations in Colorado, Wang, et al. 2022, Preventive Medicine.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *