Tingsrätten friar Falu kommun i det uppmärksammade fallet där en femårig pojke rymde från ett HVB-hem och drunknade. Rätten avslår därmed föräldrarnas krav på skadestånd.

Det var i maj 2021 som Falu kommun beslutade att placera femåringen på HVB-hemmet i värmländska Hagfors.

Drygt två veckor senare rymde pojken och hittades senare drunknad i närliggande Uvån.

Föräldrarna stämde kommunen för att få skadestånd, eftersom pojken placerades på hemmet trots att det flera gånger fått kritik från Ivo (Inspektionen för vård och omsorg). Falu tingsrätt avslår nu deras begäran.

Domen kommer att överklagas.

– Vår uppfattning är att kommunen har placerat ett rymningsbenäget barn på ett livsfarligt HVB-hem, nära väg och vatten och med trasigt staket, säger Fredrik Bergman Evans, chef på Centrum för rättvisa, som drivit målet åt föräldrarna.

– Kommunen måste hållas ansvarig, så vi kommer att överklaga den här domen till hovrätten.

Trasiga staket

Tingsrätten konstaterar visserligen att kommunen kände till såväl att pojken var väldigt rymningsbenägen som att det fanns trasiga staket och grindar på boendet. Kommunen kunde dock inte veta att pojken för en kort stund skulle lämnas utan uppsikt, enligt rätten.

”Utredningen i målet ger inte stöd för någon annan slutsats än att personaltätheten kring pojken är det som varit helt avgörande för hans säkerhet och för att han inte skulle kunna rymma. Därför påverkas inte tingsrättens bedömning av att det fanns vissa brister på staket och grindar”, säger lagmannen Johan Rosén i ett pressmeddelande.

Europakonventionen

Föräldrarnas stämning byggde på två artiklar i Europakonventionen, dels om pojkens rätt till liv, dels om föräldrarnas rätt till skydd för familjelivet. Falu tingsrätt anser dock inte att det bevisats att kommunen brutit mot konventionen.

Föräldrarna hade krävt skadestånd på totalt 972 400 kronor från Falu kommun.

– Fallet har även en vidare betydelse än för pojken och hans föräldrar. Föräldrar i liknande situationer måste kunna lita på att när det allmänna bereder barn vård ska den vara trygg och säker, säger Fredrik Bergman Evans.