Var fjärde elev klarar inte av gymnasiet i Sverige. Enligt en ny studie kan en meningsfull fritid göra att fler slutför sin gymnasieutbildning.
– Det är oerhört viktigt att man avslutar gymnasiet, även om man får låga betyg så ökar chanserna att få ett jobb betydligt med en examen, säger professorn Katarina Bälter.

Svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, ökad risk för bidragsberoende och problem med psykisk och fysisk ohälsa. Det är några av konsekvenserna av att hoppa av gymnasiet, berättar Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens universitet.

– Det blir en kostnad både för individen och samhället, säger hon.

Hon är en av personerna bakom en studie som visar att meningsfull fritid kan bidra till minskad stress samt att ungdomar har bättre förutsättningar att hantera skolans krav.

– En meningsfull fritid har en positiv inverkan på hälsan både psykiskt och fysiskt. Man blir en del av ett gäng, får röra på sig, sover bättre och orkar mer.

Brist på fritidsaktiviteter kan leda till kriminalitet

Brist på meningsfull fritid kan ha negativa konsekvenser. Exempelvis kan det leda till kriminella aktiviteter, enligt studien.

– Ostrukturerade fritidsaktiviteter där man drar omkring i centrum eller hänger utan någon vuxen innebär en ökad risk för riskbeteenden som att man tar droger eller dricker alkohol, eller att man kommer i kontakt med kriminella individer.

Det säger ungdomarna

I den publicerade studien har forskarna intervjuat personal på bland annat ungdomsgårdar och idrottsklubbar. Snart väntas ännu en studie publiceras, där 41 gymnasieungdomar har intervjuats.

– Många av ungdomarna känner att de mår bra och klarar skolan bättre när de har en meningsfull fritid.

Enligt ungdomarna i intervjustudien var det en utmaning att få till en balans mellan skolgång och fritidsaktiviteter, så att inte ena tar upp för mycket tid.

– Det viktiga med fritiden var att man fick bestämma själv. Man skulle ha bestämmanderätt, säger Katarina Bälter.