Skrot och skräp i rymden har länge varit ett problem. Nu utvecklas en robot som ska kunna dammsuga upp gammalt rymdskrot.
– För att vi även i framtiden ska kunna utnyttja rymden på bästa möjliga sätt, måste vi börja rensa, säger Andreas Korn, universitetslektor i astronomi vid Uppsala universitet.

Siffror från Nasa och Esa visar att det uppskattningsvis finns omkring 30 000-40 000 objekt som är större än 10 cm. Oftast handlar det om delar från gamla satelliter som är fast i jordens omloppsbana.

Skräckscenariot som både Nasa och forskare varnar för är ”Kesslersyndromet”. Teorin är döpt efter Nasa-forskaren Donald J. Kessler och handlar om att skrotet tillslut bildar en barriär runt hela jorden.

 Det skulle ha förödande konsekvenser för satelliter i omloppsbana. Så vi måste verkligen städa upp efter oss, säger Korn.

Teknisk utmaning att städa upp

Ansträngningar görs för att förhindra att nytt skrot ska hamna i rymden. Men att ”dammsuga” bort det som redan finns där är fortfarande en teknisk utmaning.

Men det är det som den nya roboten, som kallas för Active Debris Removal (ADR), ska försöka sig på. Målet är att roboten ska ligga i jordens omloppsbana i slutet av 2026.