Det blir inget samiskt självbestämmande organ i region Jämtland Härjedalen.
Regionen har beslutat sig för att inte implementera FN:s urfolksdeklaration.
– En stor förlust, säger Erika Omma Unnes, projektledare på Gaaltije till Sameradion.

Region Jämtland Härjedalen har under ett års tid gjort en utredning som handlar om att inrätta ett samiskt självbestämmande organ.

Men nu har regionen beslutat att inte implementera FN:s urfolksdeklaration inom sina verksamheter.

– För det samiska samhället och samiska demokratin så är det en stor förlust, säger Erika Omma Unnes, projektledare på Gaaltije till Sameradion.

Bengt Bergqvist (S), ordförande i regionstyrelsen om beslutet.

– Vårt beslut handlar helt enkelt om att vi i det här läget inte har pengar att avsätta till att bygga upp och göra det som utredningen föreslår, vi hänvisar till konsultationsordningen och ska göra jobbet och göra det så bra vi förmår, säger han.