Här är morgonens nyheter i korthet.

Mystiska GPS-störningar över Östersjön

Sedan i söndags uppges över 1 600 flygplan ha fått sin navigationsutrustning satt ur funktion, rapporterar Daily Mail. Majoriteten ska ha befunnit sig i polskt luftrum, men även flyplan över Tyskland, Danmark, Lettland, Litauen och Sverige har påverkats. 

Det kan få stora konsekvenser om GPS-signalerna slås ut. Bland annat kan flygplan verka befinna sig på fel plats. 

Rysslands baltiska exklav Kaliningrad, som ligger vid Östersjökusten mellan Litauen och Polen, har pekats ut som centrum för sådan verksamhet. 

Litauens försvarsdepartement har uppgett att man sett en märkbar ökning av störningarna sedan starten av Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina 2022. 

Mystiska GPS-störningar över Östersjön

Sedan i söndags uppges över 1 600 flygplan ha fått sin navigationsutrustning satt ur funktion, rapporterar Daily Mail. Majoriteten ska ha befunnit sig i polskt luftrum, men även flyplan över Tyskland, Danmark, Lettland, Litauen och Sverige har påverkats. 

Det kan få stora konsekvenser om GPS-signalerna slås ut. Bland annat kan flygplan verka befinna sig på fel plats. 

Rysslands baltiska exklav Kaliningrad, som ligger vid Östersjökusten mellan Litauen och Polen, har pekats ut som centrum för sådan verksamhet. 

Litauens försvarsdepartement har uppgett att man sett en märkbar ökning av störningarna sedan starten av Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina 2022.