Sportlovskvartalet går makalöst bra för Skistar. Bolaget som driver flera skidanläggningar gjorde en vinst på över en miljard kronor. Efterfrågan är fortsatt stor för avslutningen på vintersäsongen, uppger bolaget. Omsättningen ökar med 8 procent och aktien stiger.

Utländsk turism och svag krona

Utländska turister har flockat till Sverige, som är ett billigt turistmål på grund av den svaga svenska kronan.

Och det visar sig vara en riktig vinnare för vintersportsanläggningarna i landet.

Skistar tjänar en miljard

Skistars rörelsevinst steg med 15 procent och uppgick till drygt en miljard kronor för kvartalet. Förra vintern uppgick vinsten till 932 miljoner, men den ökade till 1 072 miljoner i år.

Det är första gången i bolaget som man når över en miljard kronor.

Danmark, Holland, England och Tysland

”Resultatet är primärt drivet av en organisk tillväxt på 10 procent tack vare rekord i antalet skidåkande besökare på våra destinationer och ett extra stort intresse från Danmark, England, Holland och Tyskland att skidsemestra i Skandinavien”, skriver vd:n Stefan Sjöstrand i rapporten.

Omsättningen ökade samtidigt med 181 miljoner kronor, det vill säga 8 procent till drygt 2,5 miljarder kronor. Bolaget uppger i samband med rapporten fortsatt stark efterfrågan.

Mätt i antalet bokade objektsnätter ser man en 13-procentig förbättring jämfört med samma tidpunkt föregående år.