Region Västmanlands kostnader sticker iväg. För att klara sig undan åtgärder som varsel och uppsägningar, sätter man nu in ett generellt anställningsstopp. En åtgärd som gäller tills vidare.
– Vi har kostnader som vida överstiger intäkterna, säger regiondirektör Maria Linder.

Personalkostnaderna är i dag den klart största utgiften för regionen. Anställningsstoppet gäller alla verksamheter inom regionen.

– Vi har kostnader som överstiger intäkterna. Trots en hel del pågående åtgärder räcker det inte till. Vi måste anpassa vår ekonomi så den kommer i balans, säger regiondirektören Maria Linder.

– Vi har många verksamheter som redan i dag har en oerhört hård arbetsbelastning. Exakt vad det kommer innebära kommer vi titta närmare på och göra djupare analyser kring.

Det finns undantag i anställningsstoppet. Dels om rekryteringen gör ekonomin bättre genom att ersätta hyrpersonal, eller om det rekryteras till vissa utbildningstjänster och sommarvikarier.