Vattenskotrar som kör för snabbt, bullrar och stör besökare och djurliv. Det är skälet till att det nu föreslås ett förbud för vattenskotrar i stora delar av Kosterhavets nationalpark.
– Vi har inte haft tillräcklig framgång med information och tillsyn, säger Anders Tysklind, chef för Kosterhavets nationalpark.

Nu föreslås alltså ett förbud mot vattenskotrar. Något som P4 Väst rapporterade om först.

I dag råder hastighetsbegränsning på 5 knop i området. Men enligt Anders Tysklind är det en begränsning som inte respekteras.

– Det är alldeles för många som bryter mot hastighetsreglerna, säger han.

Ser du något problem om man förbjuder vattenskotrar men inte motorbåtar?

– Nej, jag tycker det är sådan skillnad mellan vattenskotrar och motorbåtar. En vattenskoter vill man gärna köra fort. Det är hastigheten som är tjusningen.

Hoppas på förbud till sommaren

Nu har ett förslag på nya föreskrifter gått ut på remiss. Det innebär bland ett förbud mot vattenskotrar främst sydväst om Sydkoster. Anders Tysklind hoppas på att de nya föreskrifterna ska vinna laga kraft före sommaren.