Förvaltningsrätten har nu gett Shahram Soltani i Gemla i Växjö kommun rätt att, åtminstone tillfälligt, fortsätta att producera vin av frysta druvor från Iran.

 Tidigare berättat om Shahram Soltani i Gemla utanför Växjö som för några år sedan började importera frysta iranska vindruvor för att tillverka vin enligt en traditionell persisk metod.

Efter kontakt med Systembolagets jurister fick han veta att vinet kunde säljas, under förutsättning att det inte kallades för vin, eftersom lagen säger att det enbart är dryck tillverkad av europeiska druvor som får kallas för vin.

Livsmedelsverket: Dryck av druvor måste kallas vin

Men i oktober förra året gjorde Livsmedelsverket en kontroll och efter den stoppades tillverkningen med omedelbar verkan. Enligt myndigheten måste en produkt som framställs av druvor kallas vin.

Att som Shahram Soltani gjort, kallat sina produkter för “alkhoholhaltig fruktdryck” är därför inte tillåtet, menar de.

Shahram har själv försökt att få förvaltningsrätten att tillfälligt tillåta hans tillverkning och har ansökt om så kallad inhibition tre gånger. Samtliga gånger har han fått avslag.

Kan nu tillverka och sälja igen – tillfälligt

Det är först nu, när Shahram fått hjälp av organisationen Centrum för rättvisa som rätten bestämt att förbudet ska tas bort i väntan på dom.

Förvaltningsrätten motiverar sitt beslut med att utgången i själva sakfrågan är oviss och att stoppet innebär stor ekonomisk skada för Shahram Soltani.

Ett beslut som Centrum för rättvisa välkomnar. Enligt dem finns det inget i lagen som hindrar Shahram att tillverka sin dryck på druvor, så länge han inte kallar det för vin.

– Det finns andra drycker som produceras av druvor som får säljas, exempelvis glögg och grappa. Att Livsmedelsverket menar att Shahrams produkter är vin, saknar lagstöd, säger Fredrik Thorslund, jurist på Centrum för rättvisa