Barn och ungdomar kommer att kunna åka buss gratis i Luleå under hela kommande sommarlov.
– Det är en frihetsreform för våra ungdomar, säger kommunalrådet Fredrik Hansson (S).

Beslutet har tagits av kommunstyrelsens arbetsutskott med hänvisning till rådande budgetläge. Ungdomskorten skulle innebära en merkostnad på tio till tolv miljoner kronor för 2019. Det är den regionalal kollektivtrafikmyndigheten som erbjuder ungdomskorten till länets kommuner,

I Luleå blir det nej tack till ungdomskortet som gör det möjligt för unga att åka gratis med kollektivtrafiken i hela Norrbotten. Kommunstyrelsens arbetskutskott hänvisar till budgetläget.