Tullen gör färre beslag, men tar mer narkotika. Det visar Tullverkets redovisning av beslagsstatistiken för 2023.

Under 2023 beslagtog Tullverket över 11 000 kilo narkotika. Det är mer än dubbelt så mycket som året innan, då 5 200 kilo beslagtogs. Tullverket beslagtog mer än tre gånger så mycket cannabis och mer än dubbelt så mycket amfetamin 2023 jämfört med året innan. Det visar Tullverkets årsstatistik. Statistiken visar också att tullen gjorde 4 786 beslag under 2023, nästan 600 färre än året innan. När det gäller kokain var ökningen nästan 60 procent och totalt beslagtog tullen 1,3 ton kokain förra året.

Enligt Tullverket beror de stora mängderna beslagtagen narkotika till stor del på att det gjorts historiskt många mycket stora beslag. 2022 gjordes åtta beslag på över 100 kilo. Förra året gjordes 31 beslag på över 100 kilo, merparten av dem på över 200 kilo.

– Vi har ett medvetet fokus på att bekämpa den storskaliga organiserade narkotikasmugglingen. Ett beslag på 100 kilo är ett mycket hårdare slag mot den organiserade brottsligheten än 100 beslag på några gram, säger Jennie von Alten, chef på Tullverkets kontrollavdelning i ett pressmeddelande.

Tullverket menar att de stora beslagen är ett hårt slag mot de kriminella gängen som smugglar narkotika och att det är den totala mängden narkotika som därmed inte kommer ut på gatan som ger en vinst för samhället.

– När vi beslagtar de riktigt stora narkotikapartierna gräver det djupa hål i fickorna på de kriminella gäng som livnär sig på narkotikasmuggling. Att vi stoppar mycket narkotika beror på att vi blivit vassare men också att det finns en stor efterfrågan, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Tullverket har också satsat på att utreda de kriminella nätverken som ligger bakom smugglingen. Tullverket hävdar att de förra året slog ut 21 kriminella nätverk och totalt dömdes 225 personer för grova brott till sammanlagt 824 fängelseår baserat på Tullverkets utredningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *