Mer än varannan gymnasieelev i årskurs två i Värmland har rökt e-cigaretter eller vejp under de senaste 12 månaderna.
 Frågade gymnasieelever i Kristinehamn om de tycker det stämmer överens med deras bild.

Det är en undersökning som Region Värmland och Länsstyrelsen genomfört som visar att e-cigg och vejpandet ökar bland ungdomar. 2023 var det 51 procent av gymnasieeleverna som under de senaste året använt det någon gång. Under 2021 låg samma siffra på 30 procent.

Bland eleverna i årskurs 9 har de som rökt ökat från 20 till 32 procent.

32 procent av eleverna har någon gång rökt e-cigaretter eller vejp under de senaste 12 månaderna. Andelen elever som rökt e-cigaretter eller vejp har ökat sedan den föregående undersökningen år 2021, då svarade drygt 20 procent av eleverna att de hade rökt e-cigaretter.