Kampen om elen är igång – bara längs kusten i norra Norrland motsvarar effektbehovet sju kärnkraftverk. Här förklarar SVT:s reporter varför företag och elleverantörer nu sitter i rundabordssamtal om elbeställningar i Luleå.

I Luleå arbetar elbolag och företag tillsammans för att framtidens elbeställningar ska bli rimligare och på så sätt undvika en blockering i industriomställningen.

– Vi har fått bort ett helt kärnkraftsblock, säger Malin Larsson, vd för Luleå Energi.

Det är en historisk omställning samhället står inför när man bestämt sig för att driva bland annat industriprocesser med fossilfri el.

Framåt är det många som nu kommer in med förfrågningar på mer än 100 MW. Det hänger ofta ihop med ett behov att producera vätgas som kräver mycket el.

Cecilia Zetterström vid Vattenfall Eldistribution förklarar att man sett trenden av en ökad efterfrågan på el i hela Sverige de senaste tre åren.

– Efterfrågan på el är enorm, och större än utbudet, säger hon.

Kösystemet blockerar

Med det kösystem som finns i dag måste den som står först på listan få alla sina behov uppfyllda innan nästa i kön kan få löfte om el.

Har ett företag då beställt mer än vad man behöver står man i vägen för andra – och det äventyrar klimatomställningen.

Därför sitter nu företag och elbolag i sitt sjätte rundabordssamtal för att försöka minska behovet och klara omställningen till klimatneutral produktion, något de kallar för Luleåmodellen. Hittills har modellen minskat efterfrågan med ett helt Forsmark 3.

Välkomnar nya riktlinjer

Vid årsskiftet kom Svenska Kraftnät med nya riktlinjer för vilka krav man ska ställa på elbeställningarna, något som välkomnas av Vattenfall.

– Historiskt sett har vi inte haft så stora möjligheter att ställa krav på våra kunder. Man kunde faktiskt boka hur mycket effekt som helst utan krav på att använda den, säger Zetterström.

Så nu ställer Vattenfall högre krav på kunderna. Effektbeställningen måste vara trovärdig och väl underbyggd. Man måste bevisa att man vet att man kommer att använda elen och också när man kommer att behöva den.

I videon förklarar vd Malin Larsson varför det blivit så kraftiga överbeställningar på el.