På Grimsås mosse i Tranemo har ett företag fått tillstånd till torvbrytning – trots att ett av företagen som äger marken motsatt sig det.
– Vi är väldigt besvikna över att Länsstyrelsen tagit det här beslutet och vi tycker inte att det ligger i tiden med hur miljödebatten ser ut idag, säger Sofie Fogelström, vd för Nexans.

Konflikten har pågått i över tio år i byn i Tranemo. 2013 fick torvföretaget Neova tillstånd att bryta torv på mossen. Då fanns det en lag som sa att om torvfyndigheter hittades kunde företag få rätt att bryta torv även om markägaren inte ville det.

Under tio år stod marken orörd av Neova, fram till nu.

– Vid tiden när beslutet tilldelades såg man att det vacklade lite med efterfrågan, men sen har vi kunnat se nu att behovet av torv har ökat igen, säger Rita Larsson, projektledare på Neova.

Men företaget Nexans är oroliga att deras känsliga tillverkning av fiberkablar ska påverkas av att ha en torvtäkt nära inpå. Vid torvbrytning torrläggs mossen och torv tas sedan upp ur marken, vilket skapar mycket damm.

Under förhandlingar har Neova åtagit sig att vidta vissa åtgärder för att minska spridningen av damm åt kabeltillverkarens och samhällets håll.

Stora koldioxidutsläpp

Torv används främst till plantering, men kan även användas som biobränsle och räknas som ett fossilt bränsle.

– Torven har en stor betydelse när det gäller beredskap. Både när det gäller energi, men också att säkra den inhemska livsmedelsproduktionen, säger Rita Larsson, projektledare på Neova.

Den planerade torvtäkten har även väckt protester från miljöaktivister och boende i Grimsås.

– Torven har ju samlat koldioxid i tusentals år, så att elda upp torv eller gräva upp för trädgårdsändamål gör att kolet frigörs som koldioxid igen, säger forskaren Åsa Kasimir.

Avslag på omprövning

Nu vill torvföretaget komma igång så fort som möjligt. Kabelföretaget Nexans skickade in begäran om omprövning till länsstyrelsen, men fick i slutet av januari avslag.

– Eftersom inget nytt har tillkommit i ärendet, som att man upptäckt nya arter eller att information varit felaktig, så görs ingen omprövning, säger Jan Mastera på länsstyrelsen.

Nexans planerar nu att överklaga beslutet, som i så fall går upp till regeringen.