Bruket av cannabis har minskat i Lunds kommun, medan användningen av kokain ökar. Det visar årets mätning av avloppsvattnet i kommunen. ”Det är positivt att den vanligast förekommande narkotikan minskar” säger ANDTS-samordnare Emma Eriksson Olsson.

Lunds kommun genomför sedan våren 2020 regelbundet prover i avloppsvattnet för att analysera vilka narkotikapreparat som kan spåras i vattnet. Totalt har prover tagits vid 16 tillfällen, de senaste i början av november 2023.

De droger som är vanligast är cannabis, amfetamin och kokain. Heroin verkar inte vara särskilt vanligt i Lund och spår har bara hittats i tre av proverna. För kokain ser man en uppåtgående trend och nivån är enligt RISE, som analyserat proverna, relativt hög för svenska städer.

Användningen av cannabis har dock gått ned över tid och ligger också något lägre än de två anonyma kommuner som Lund jämförs med i rapporten.

– Vi ser det som en positiv nyhet att den vanligaste förekommande narkotikan i Lund minskar över tid. Framför allt utifrån att vi befinner oss i en värld med en hög tillgänglighet av droger, säger Emma Eriksson Olsson, ANDTS-samordnare i Lunds kommun i ett pressmeddelande.

Lunds kommun kommer nu gå igenom resultaten på detaljnivå och försöka fånga de utmaningar som finns kopplade till de droger som ökar så som kokain och metamfetamin

Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) betonar att det är viktigt att stärka invånarnas trygghet.

– Det är bra att vi nu ser en positiv utveckling och att bruket av cannabis minskar. Men vi kan inte slå oss till ro utan nu fortsätter vi arbetet för att hålla i den positiva trenden, säger Anders Almgren.

De återkommande mätningarna är ett av flera instrument i Lunds kommuns arbete att följa utvecklingen och arbeta mot narkotika. Kommunen uppger att ett omfattande förebyggande arbete bedrivs inom kommunen, med insatser på flera nivåer för att minska användningen av narkotika- och dopingpreparat. Kommunen deltar i flera nätverk kopplade till ANDTS-frågor och i samverkansprojekt med bland annat polismyndigheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *