Efter dansk modell har kommunstyrelsen i Malmö beslutat om en särskild insatsgrupp som ska följa upp kommunala upphandlingar. Byggbranschen står särskilt i fokus.

Malmö stad upphandlar tjänster för 10 miljarder årligen och bland de största finns bland andra bygg- och städbranscherna. Det man ser och vill komma åt är oseriösa arbetsgivare i leverantörskedjan.

– Det är felaktiga löner som utbetalas, man arbetar felaktiga tider, man har inte rätt skyddsutrustning och människor exploateras, säger Sofia Hedén (S), kommunalråd med ansvar för miljö och service i Malmö stad.

– För att minska fusket och öka tryggheten i byggbranschen inrättar vi som en insatsstyrka för att komma tillrätta med kriminaliteten, säger hon.

Köpenhamnsmodell har inspirerat

Tillsammans med byggfacket i Skåne vill man nu bekämpa kriminaliteten och man har tittat på en modell som finns i Köpenhamn.

– De kallar det taskforce och är en egen enhet som följer upp alla upphandlingar som gjorts. Om rätt företag är på plats och man ser till att alla villkor är korrekta och att man faktiskt får det man beställt, säger Jonas Sjöberg, ordförande för Byggnads Skåne.

Det handlar också om uteblivna skatteintäkter för stat och kommun.

Kan säga upp avtal

Malmö tror sig vara den första kommunen i landet med en liknande modell.

– Det handlar bland annat om att göra oanmälda besök och samverkan med andra myndigheter och egna förvaltningar, säger Sofia Hedén (S) och hoppas att man kan vara igång hösten 2024.

– Vårt verktyg är att vi kan säga upp avtalen, säger hon och berättar om en städfirma som nyligen sades upp då det fanns minderåriga på arbetsplatsen.

Den 21 december ska kommunfullmäktige fatta beslut om Insatsgruppen mot arbetslivskriminalitet.

I december startade också Arbetslivskriminalitetscentret (AKC) i polisregion syd där nio myndigheter ska samverka mot brott i arbetslivet. AKC finns i samtliga sju polisregioner i landet.