En vattenläcka i centrala Jönköping gör att 9000 personer står utan vatten. Prognosen är att det kommer att ta två timmar innan kommunen kan börja släppa på vattnet igen.

På torsdagsmorgonen inträffade en vattenläcka på Skänkeberg i Jönköping då ett mindre antal hushåll drabbades och blev utan vatten. På torsdagskvällen upptäcktes en ny akut vattenläcka som nu på morgonen drabbar fler hushåll. Det gäller områdena Västersjön, Hedenstorp, Mariebo och Samset.

– Det har blivit följdverkningar av den första läckan. Just nu håller vi på och byter en trasig ventil som förhoppningsvis ska vara klart inom ett par timmar, säger Roger Rohdin, VA-chef Jönköpings kommun.

När den nya ventilen är på plats kommer merparten av de 9000 personerna att få tillbaka vattnet. Men även efter det kommer några hundra personer att vara utan vatten.

– Det kan dessvärre ta lite längre tid. Där är det en dålig ledning som behöver bytas och vi vet inte i dagsläget hur lång sträcka som behöver bytas, säger Roger Rohdin.

Vattentunnor står uppställda på några platser där personer kan hämta vatten till det allra nödvändigaste.