Kraftig snöfall väntas från tisdag förmiddag till tisdag kväll i Stockholms län, meddelar SMHI. Vädret kan orsaka problem i trafiken.

Den gula varningen gällde till en början endast norra delen av Stockholms län samt Uppsala län.

Under tisdagsförmiddagen utvidgades området till att täcka större delen av Stockholms län.

SMHI skriver att trafiken kan gå långsamt på grund av halka, snömodd och dålig sikt. Framkomligheten på vägar påverkas om de inte hunnit snöröjas och det är risk för förseningar i kollektivtrafiken.