ATLANTA. Unga amerikaners akutbesök i sjukvården på grund av cannabis ökade under pandemin. Särskilt dramatiskt var ökningen av förgiftade barn upp till 11 år, som ökade över 200 procent. Det visar en rapport från USA:s smittskyddsinstitut CDC.

Rapporten publicerades tidigare i år och jämför cannabis-involverade akutbesök bland unga upp till 25 år. 
När cannabis började legaliserades i allt fler delstater från 2014 och framåt ökade också antal unga upp till 15 år som hamnade på akutmottagningar på grund av drogen. Den ökningen blev ännu större under covid 19-pandemin. Antalet sådana fall är idag större än före pandemin.

Drygt en halv miljon akutbesök
Under de tre pandemiåren 2020-2022 registrerades totalt 539 106 akutbesök i sjukvården i USA för personer 0-24 år där cannabis var huvudorsaken till besöket. Det kunde gälla förgiftning, skadligt bruk, beroende, psykoser samt andra psykiska störningar. Patienterna hade antingen rökt, inhalerat eller ätit cannabis. Sammanlagt 1 671 akutmottagningar över hela landet levererade data.

90 procent av akutbesöken gällde 15-24-åringar. I den gruppen var ökningen 8 procent, men för barn upp till 11 år ökade antalet akutbesök med 214 procent.

Rapportförfattarna tror att det senare beror på de lockande förpackningarna med godis och drycker innehållande THC (den rusgivande substansen i cannabis) som de fått i sig av misstag. Forskarna varnar särskilt starkt för detta till småbarnsföräldrar som använder cannabis.

I gruppen 11-14 år ökade de cannabisförgiftade flickorna med 111 procent medan pojkarnas ökning var 24 procent.

För de äldre tonåringarna och unga vuxna tror forskarna att stress och ångest på grund av nedstängningen under pandemin kan ha bidragit till att fler använde cannabis. En annan orsak bakom det ökade antalet cannabiskonsumenter på akuten kan vara högre THC-innehållet i de olika produkterna.

Bekymrad barnläkare
På nätsajten NBC News intervjuas barnläkaren Caleb Ward vid Children’s National hospital in Washington D.C.
– De nya uppgifter är bekymmersamma, men inte överraskande, säger han till nyhetskanalen och fortsätter: En vecka utan att vi ser barn i vårt akutrum med förgiftningssymtom av cannabis är ovanligt.

De unga patienterna brukar enligt Ward vara förvirrade, kräkas, ha kramper eller andningssvårigheter.

Akutbesök för alla slags droger
För att ställa akuta skador av cannabis i relation till andra droger finns en ny rapport från Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSHA), som lyder under USA:s hälsodepartement.[3]

Rapporten, Findings from Drug-Related Emergency Department Visits, 2022, ingår i Drug Abuse Warning Network (DAWN). Den bygger på uppgifter från ett urval akutmottagningar, 53 stycken.
Utifrån dem beräknar man att över 700 000 drogpåverkade amerikaner uppsökte en akutmottagning under 2022. I en femtedel av fallen hade patienten mer än en drog i kroppen.

Alkohol var den vanligaste drogrelaterade orsaken till att hamna på akuten och svarade för 45 procent av besöken. Näst vanligaste var opioider med 12,7 procent. Av opioiderna var 44 procent heroin, 39,4 procent läkarförskrivna opioider och 20,8 procent fentanyl.  Den tredje vanligast drogen var cannabis med 11,9 procent. Därnäst kom metamfetamin, kokain och bensodiazepiner.
I rapporten finns inga jämförande uppgifter längre bakåt i tiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *