I början av oktober sköts beslutet upp. Men nu är försäljningen av Tärnö stoppad.

Det förra socialdemokratiskt ledda styret i Karlshamn beslutade att sälja kommunens fastigheter på Tärnö för att underlätta en satsning på turismen. Men när det nuvarande moderatledda styret tog över efter valet förra hösten aviserade de i stället ett stopp för försäljningen.

Frågan var uppe för avgörande i kommunfullmäktige i början av oktober. Men då drev oppositionen igenom en så kallad minoritetsåterremiss och beslutet sköts upp.

Frågan var på nytt uppe för avgörande i kommunfullmäktige på måndagen. Då blev beslutet att stoppa försäljningen.

30 av kommunfullmäktiges ledamöter röstade för försäljningsstoppet. 21 röstade emot.