Den förra regeringen tillsatte en utredning som skulle ta fram förslag kring en mängd olika ANDT-frågor, bland annat kring en reglering av lustgas. Utredningen skulle ha presenterats senast sista oktober, men nu kommer förslagen först i slutet av mars nästa år.

Den förra socialdemokratiska regeringen tillsatte justitierådet Inga-Lill Askersjö som utredare av en mängd olika detaljfrågor som rör ANDT-frågor. Bland uppdragen fanns allt från översyn av reglerna för matservering i samband med serveringstillstånd till reglering av icke-medicinsk användning av lustgas.

Utredningen skulle ha presenterats i slutet av oktober, men före sommaren beslutade regeringen om tilläggsdirektiv och utredningen fick då också ett nytt slutdatum, 31 mars 2024.

Utredaren ska nu också analysera och ta ställning till om utformningen av förvaringsförbudet för alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat bör ändras och om det ska införas ett förvaringsförbud för tobaksvaror och nikotinprodukter. Idag saknas regler kring förvaring av tobak och nikotinprodukter för den som inte har rätt att sälja sådana produkter.

– Illegal handel med alkohol och tobak är en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. För att vi ska kunna motverka detta och säkerställa ett högt skydd för både enskilda personer och folkhälsan måste vi ha en effektiv lagstiftning på alkohol- och tobaksområdet som är anpassad till dagens förutsättningar, sa socialminister Jakob Forssmed (KD) i samband med att regeringen tog beslut om tilläggsdirektiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *