Det är dags för Raseborgs stad att se över skolor och daghem igen. Det handlar bland annat om flerfunktionshus i Pojo och hur staden ska göra med Ekenäs gymnasium och Ekenäs högstadieskola.

Stadsstyrelsen ska gå genom utredningen om servicenätet vad gäller skolor, daghem och andra byggnader på sitt möte på måndag (9.10).

I förslaget finns bland annat en renovering eller nybyggnad av Ekenäs högstadieskola. Planeringen föreslås inledas 2025 och en sanering eller ett nybygge sker åren 2026–2027.

Mera: Dålig inomhusluft i Ekenäs högstadieskola ger lärare huvudvärk och svidande ögon – mycket damm i våras men mätningar visar inget alarmerande

I servicenätsutredningen föreslås att Ekenäs gymnasium flyttar till hyreslokaler i Novias byggnad år 2028, om hyresvillkoren och en eventuell renoveringsplan för Novialokalerna godkänns.

Därmed föreslås att gymnasiets nuvarande byggnad säljs, men före det borde staden utreda om byggnaden kan användas som tillfällig lokal.

Daghem och skolor i ett hus i Pojo

Tanken är också att skapa ett flerfunktionshus i Pojo kyrkby som skulle byggas 2026–2027.

Mera: Senaste skolutredningen i Raseborg: Pojoskolorna flyttar in under samma tak

Enligt förslaget skulle Pohjan päiväkoti och de svenska och finska skolorna flyttas till det nya flerfunktionshuset från höstterminen 2027. De nuvarande skol- och daghemsbyggnaderna säljs.

Bromarv och Snappertuna fortsätter som förr

I servicenätsutredningen som stadsstyrelsen behandlar på måndag föreslås också att byskolorna i Snappertuna och Bromarv fortsätter som förut, men beslutet kan omprövas om antalet elever minskar eller lärarresurserna gör att det inte går att upprätthålla undervisningen.

Det samma gäller om det behövs reparationer som innebär stora investeringar. I Snappertuna finns också Tunabo daghem och dess framtid är bundet till ett beslut om skolan.

Billnäs till Karis och större skola i Österby

Det föreslås att eleverna i Billnäs skola övergår från höstterminen 2025 till Katarinaskolan i Karis; det här har varit känt sedan tidigare. Billnäs daghem flyttas till anpassade lokaler i Billnäs skola senast 2026 och Billnäs daghems nuvarande byggnad säljs.

En utredning av Västerby skola i Ekenäs fortsätter så att eventuella förslag om skolans framtid kan tas med i budgeten för nästa år.

I utredningen nämns en ombyggnad och utbyggnad av Österby skola i Ekenäs: planeringen inleds 2028 och genomförs i så fall åren 2029–2030. Då måste staden utreda var det finns tillfälliga lokaler.

Lång väg till beslut

På måndag diskuterar stadsstyrelsen de förslag som tjänstemännen presenterar om Raseborgs stads servicenät.

De här åtgärderna tas i beaktande i budgeten för 2024 och i investeringsplanen för de kommande tre åren.

I den uppdaterade servicenätsplanen behandlas också byggnader som vården använder. En del av dem tros välfärdsområdet behöva också i framtiden och andra inte. För samtliga de här byggnaderna finns nu också en preliminär plan.

Varje skede i hela servicenätsplanen måste sedan behandlas på nytt av politikerna så inget är ännu klappat och klart.

Taggar: Skolbyggnader, Ekenäs, Raseborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *