EU står starkt var budskapet från von der Leyen under talet till unionen som hålls en gång per år och som ska sammanfatta EU:s utveckling under året, och visionerna för framtiden.

von der Leyen inledde sitt tal genom att betona vikten av det kommande valet till Europarlamentet nästa juni som ett led i att försvara demokratin. Talet var hennes sista som kommissionsordförande, men hon förväntas ställa upp för omval.

von der Leyen räknade upp de utmaningar som unionen ställts inför, och framgångsrikt lyckats tackla, under året. von der Leyen sa att hon och hennes stab hade levererat på 90 procent av de förslag som hon la fram när hon tog över ledarskapet för kommissionen 2019.

– Vi har bevittnat födelsen av en geopolitisk union som stöttar Ukraina, står upp mot Rysslands aggressioner, bemöter ett påstridigt Kina och skapar nya samarbeten, sa hon.

Det gröna arbetet

Klimatarbetet tog täten i von der Leyens tal.

von der Leyen lyfte först och främst fram EU:s miljösatsning The European Green Deal, den europeiska gröna given, som en central del i den europeiska ekonomin, och utlovade åtgärdspaket för att utveckla den europeiska vindkraften. Hon hyllade också EU:s förmåga att ställa om sin energipolitik efter de utmaningar som den ryska aggressionen i Ukraina har inneburit.

– Framtiden för den gröna teknikindustrin ligger i Europa, sa von der Leyen och möttes av applåder.

Hon menade att ett framgångsrikt klimatarbete kan gå mycket väl hand i hand med en fördelaktig ekonomisk utveckling och att det bör vara Europas ambition den kommande tiden också.

Ekonomin

von der Leyen sa att pandemiårens svårigheter sakta börjat övervinnas, och att problemet i nuläget inte är brist på arbetsplatser utan arbetskraft. För att åtgärda detta vill hon satsa på att få in fler kvinnor och unga i arbetslivet, och även satsa på kvalificerad arbetskraftsinvandring.

Utvecklingen av stöd för företag i EU och bekämpning av åtgärder som underminerar konkurrenskraften var också en tydlig del av agendan.

von der Leyen sa att man kommer att inleda utredningar kring orimliga och orättvisa subventioner till företag utanför EU som gör det omöjligt för europeiska företag att vara konkurrenskraftiga – och här var udden tydligt riktad mot Kina och deras aggressiva stöd till kinesisktillverkade elbilar som enligt von der Leyen hotar den europeiska utvecklingen av egna elfordon.

Von der Leyen meddelade också att man kommer att reducera EU:s byråkratiska krav för mindre företag i ett försök att lätta på trycket för dem, eftersom man bedömer att den administrativa tyngden och rapporteringsskyldigheten till EU många gånger tömmer de mindre företagens resurser och hämmar deras utvecklingsmöjligheter. Det ska också öppnas en tydlig samtalskanal direkt till von der Leyen så att man bättre har koll på kommande utmaningar.