Narkotikabeslag fortsätter över hela världen, ett tecken på en enorm och dold olaglig narkotikahandel.

I Montenegro beslagtog skatte- och tulldepartementet med stöd av polisen en mängd narkotika på cirka 500 kg. Agenter från skatte- och tullförvaltningen hittade den enorma mängden droger på TMV-området i morse.

Tack vare en enorm insats av polisstyrkorna och en exceptionell samordning av administrationen av skatte- och tullavdelningen identifierades lasten bland de många närvarande, och det betonades att den hade en giltig tullförsegling, som ansågs vara absolut äkta.

Nu pågår en jakt på korruption inom tullförvaltningen för att identifiera de ansvariga för de administrativa överträdelser som, tack vare sälarna, har möjliggjort transitering av narkotika. Dessa samordnade åtgärder av UPC, SPO och UP har gett synliga resultat som Montenegros poliser är särskilt stolta över, och placerar därmed sitt land i toppen av Europa i kampen mot narkotikakarteller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *