Raseborg vill en gång för alla komma till ett beslut angående Västerby skola. Orsaken är att man vill ge klara besked åt elever och deras familjer och skolans personal.

I servicenätsutredningen från 2019 var förslaget att skolan stänger och eleverna flyttar in i Österby skola eller Seminarieskolan. Då ville man att ett beslut fattas innan läsåret 2024–2025 på grund av byggnadens renoveringsbehov.

I fjol beslöt Raseborg att servicenätet ska ses över på nytt då utredningen från 2019 ansågs föråldrad.

I uppdateringen, som publicerades på stadens webbplats i våras, är förslaget att Västerby skola stänger.

Överlag har staden enligt rapporten alldeles för mycket outnyttjad yta i skolorna som resulterar i onödiga utgifter. För tillfället finns det 900 färre elever än det finns platser i Raseborgs skolor för klass 1–6. Om fem år kommer den siffran att vara 1 100.

Skolnätet i Pojo har också setts över på nytt men staden anser att det är mest brådskande att utreda Västerby skolas framtid.

Stadsstyrelsen beslöt för tre år sedan att Västerby-eleverna vid en stängning av den egna skolan skulle flytta till Österby. Enligt konsulten är det ändå inte möjligt på länge.

Staden vill nu fortsätta utreda och diskutera frågan, så att elever, föräldrar och personal får konkreta besked. Stadsstyrelsen önskar därför att skolans verksamhetsmöjligheter utreds som första prioritet, så att de har en möjlighet att beakta eventuella förslag i samband med budgeteringen för nästa år.