En död person i Malmö hämtades upp från sin lägenhet av polisen i augusti i år. Flera veckor tidigare hade hemtjänsten varit vid bostaden men inte kommit in. Därefter har de inte följt rutinerna och händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Sarah.

Tidigt i augusti knackade hemtjänsten på hos personen, som inte öppnade dörren eller gick att nå på telefon. Två veckor senare, vid nästa insats, öppnar personen inte då heller.

Enligt Malmö stad, berättar en granne för hemtjänsten att polis och en likbil varit vid bostaden. Efter samtal med polisen bekräftar de att personen var död som kan ha varit det ett tag.

– Det är ju en allvarlig händelse. Vi måste se om vi kunnat göra något annorlunda, säger Birgitta Wallin, enhetschef för ordinärt boende.

Hemtjänstpersonalen har enligt Malmö stad, inte följt avsatt rutin för vad de ska göra om brukaren inte svarar på dörrknackning eller telefon.

Om de inte får kontakt med brukaren, ska de kontakta en chef eller koordinator. Om det fortfarande inte går att nå brukaren, kan eventuellt en låssmed ringas.

– Det vi har gjort i dagsläget är att repetera rutinen i alla sektioner.

Hälsa-, vård- och omsorgnämnden anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Sarah.