Båtpassagerare som anländer till någon av Stockholms hamnar med kryssningsfartyg från Finland uppger för Uutiset att det är svårt att förstå hur man ska förhålla sig till den höjda terrorhotnivån i Sverige.
Eftersom man som passagerare inte behöver ta till några egna åtgärder, och eftersom rederierna i alla fall till synes inte gjort några särskilda säkerhetsåtgärder, kan det vara svårt att förstå exakt hur man ska förhålla sig till den höjda terrorhotnivån i Sverige. Det uppger passagerare som SVT Uutiset har talat med.