Festigheterna på Nylands brigad innebär ett slut på beväringarnas grundperiod då de på heder och samvete eller inför gud den allsmäktige lovar att skydda och tjäna Finland. Samtidigt befordras de till jägare.

Den 3.7.2023 inledde omkring 700 nya rekryter sin militärtjänstgöring vid Nylands brigad. Nu börjar grundperioden, alltså militärtjänstgöringens sex första veckor, lida mot sitt slut.

Under krigsmannaförsäkran och krigsmannaedgången avger drygt 650 rekryter ett löfte om att tjäna och skydda Finland och när eden är avlagd befordrar brigadens kommendör Jyri Kopare rekryterna till jägare.

Krigsmannaedgången och krigsmannaförsäkran blir också den första för Nylands brigads nya kommendör Jyri Kopare som tillträdde i vintras.

Varje beväring får bjuda in fyra anhöriga till brigaden.

Svenska Yle sänder live från brigaden med start kl 11.10. Se sändningen genom att klicka på huvudbilden.

Lördagens tidtabell

  • Kl. 10 – Garnisonsportarna öppnas för beväringarnas besökare
  • Kl 11.10 – Svenska Yles direktsändning på Arenan börjar
  • Kl. 11.20 – Krigsmannaförsäkran
  • Kl. 11.45 – Rekryterna marscherar in på paradplanen.
  • Kl. 12 – Krigsmannaed och förbimarsch
  • Kl. 16 – Garnisonsportarna stängs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *