Historien har lämnat spår i oss då det kommer till att tala om pengar, menar en studie. Finländare verkar vara obekväma att tala om pengar, medan svenskar rentav gillar det.

Finländare talar ogärna om pengar, visar betaltjänsten Klarnas och företaget Nepas undersökning.

Färre än en tredjedel av finländarna tycker om att tala om pengar, medan två tredjedelar av svenskar gillar det.

Trots att finländare och svenskar talar lika mycket om pengar med sin familj och vänner, känner sig finländare mer obekväma att diskutera pengar.

– Att prata om pengar har historiskt sett inte varit lämpligt i Finland. Likadant har det varit i Sverige. Speciellt för äldre generationer är det här vanligt, säger Klarna expert för konsumentbeteende i Sverige, Karin Haglund, till STT

Haglund tror att den senaste tidens höga räntor och elpriser kan ha öppnat upp för mer diskussion kring pengar i Sverige. Kulturella skillnader inverkar också.

– I Sverige talas det i allmänhet mycket om att börja spara och förbereda sig för pensionen. Pensionerna har varit ett stort ämne i Sverige under de senaste 10–15 åren.

– Jag tror att det är därför som äldre generationer kanske också föredrar att prata om pengar i Sverige i dag jämfört med i Finland, säger Haglund.

Unga bekvämare i pengadiskussioner

De allra flesta finländare är intresserade om sin privatekonomi, trots att det kan kännas som ett obekvämt samtalsämne. Många sparar, investerar och använder olika verktyg för att följa upp sin ekonomi.

Finländare investerar mer mångsidigt än svenskarna och intresset för kryptovalutor är större i Finland.

Studien visar också att generation Z och millennialer är mer bekväma att tala om pengar i alla de 18 länder som undersökningen gjordes i. Unga vill också lära sig och letar efter information på sociala medier eller i böcker.

– Förr i tiden lärde de sig om sparande av sina föräldrar. Nu är det inte bara begränsat till det, och olika tips är tillgängliga för alla, säger Haglund.

Äldre är mer pessimistiska

Finländare tillsammans med svarande från Tjeckien, Österrike och Italien är minst optimistiska när det gäller deras ekonomi och framtidssyn.

Färre än en tredjedel av finländarna tror att deras ekonomi kommer att vara bättre om ett år.

Yngre är mer optimistiska. Hälften av Z-generationen tror att deras ekonomi är bättre om ett år, av millennialerna trodde en tredjedel samma.

– Generellt är äldre generationer mer pessimistiska om framtiden. Unga människor är fortsatt positiva. Men när man ser tillbaka på det senaste året och vad som har hänt är det förståeligt att ekonomin kan kännas skrämmande eller osäker, säger Haglund.

Totalt deltog nästan 20 000 konsumenter från 18 länder i undersökningen mellan maj och juni i år. Svaren kan generaliseras då det var minst 1 000 svarande per land.