Säkerhetspolisen meddelade på torsdagen att terrorhotnivån ligger kvar på nivå 3. Men den kan komma att höjas.

– Det behövs inte så mycket till för att vi ska göra en höjning, säger säkerhetspolischefen Charlotte von Essen på en presskonferens på torsdagen.

Exakt vad som krävs för att bedömningen av hotnivån ska gå från tre (förhöjt hot) till fyra (högt hot) på den femgradiga skalan kan hon inte gå in på av sekretesskäl.

– Det beror på vilka konkreta attentatshot som görs. Men vi ska inte fokusera för mycket på siffran utan man ska ta till sig att vi befinner oss i ett försämrat läge här just nu, säger Charlotte von Essen.

Hon säger att Sverige har gått från att vara ett legitimt mål till att vara ett prioriterat mål för terrorattentat.

Myndigheter ska dela underrättelser

Under torsdagen meddelade statsminister Ulf Kristersson (M) att regeringen ger 15 myndigheter i uppdrag att stärka Sveriges terrorskydd.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) utvecklade beslutet med att säga att det bland annat handlar om Skatteverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Migrationsverket.

– Myndigheterna har redan i dag en bra samverkan, men det finns saker att förbättra. En sak kan vara att gå från dialog till en mer aktiv samverkan om konkreta åtgärder för att försvåra terrorism och våldsbejakande extremism.

Säpo, Försvarets radioanstalt (FRA), Polisen och Försvarsmakten ska också dela underrättelser med varandra för att förstärka samarbetet mot terrorism.

Hotet från terrorister kommer, sett över längre tid, främst från tre olika grupperingar.

– Dels från ett islamistiskt håll, dels ett våldsbejakande högerextremt håll och dels från autonom vänster. På senare år framför allt från de två förstnämnda, säger Gunnar Strömmer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *