SPAK:s särskilda åklagarmyndighet har officiellt reagerat på megaoperationen där högt uppsatta polistjänstemän, åklagare och brottsföreträdare greps.

SPAK har åtalat 12 brott och kontrollerat 26 lokaler. Enligt SPAK har det också blivit möjligt att klargöra 4 kriminella händelser som inträffade 2020-2021

Fullständigt meddelande: Den 16.01.2023 registrerade den särskilda åklagarmyndigheten det straffrättsliga förfarandet nr 9 från 2023 för brotten ”Överlagt mord”, ”Passiv korruption av domare, åklagare och andra tjänstemän vid de rättsliga organen”, ”Aktiv korruption av domare, åklagare och andra rättsliga funktionärer”, ”Olagligt frihetsberövande”, ”Missbruk av tjänst”, ”Falsk expertis”, ”Förfalskning av dokument”, ”Handel med narkotika”, ”Olagligt innehav och tillverkning av vapen, explosiva vapen och ammunition”, i samarbete i form av ”Strukturerad kriminell grupp”,

”Brott av kriminell organisation och strukturerad kriminell grupp”, ”Rengöring av produkter av brott eller kriminell verksamhet”, dessa brott som föreskrivs i artiklarna 78, 319/ç, 319, 110, 248, 309, 278, 283/a, 333/a,334 och 287 i strafflagen.

Inom ramen för detta förfarande har den särskilda strukturen mot korruption och organiserad brottslighet, i intensivt samarbete med Eurojust, Europol och de belgiska, nederländska och franska brottsbekämpande organen, genomfört utredningar av flera albanska medborgare som är inblandade i brottslig verksamhet i Albanien och i vissa europeiska länder. Det har också utretts i samband med några tidigare kriminella händelser som ägde rum i Albanien under åren 2019-2022.

Under de intensiva utredningar som utfördes av BKH-utredare, under ledning av särskilda åklagare, blev det möjligt att dokumentera misstänkta personers brottsliga verksamhet samt att identifiera några av förövarna av de kriminella händelserna som inträffade enligt följande:

  • Identifiering av de misstänkta förövarna av mordet på medborgaren Gj. B., hände i Shkodra i augusti 2020.
  • Identifiering av de misstänkta gärningsmännen för mordförsöket på medborgare TP, inträffade i Shkodra i februari 2021.
  • Identifiering av misstänkta gärningsmän i samband med tillhandahållandet av villkor för mordet på K.M. medborgare, inträffade i Tirana under 2020.
  • Identifiering av misstänkta gärningsmän i samband med tillhandahållande av villkor för mord på medborgarna D.D., I. L. och G.T., inträffade under 2020.

Under SPAK:s utredningar är det möjligt att dokumentera att personer med prejudikat, dömda för allvarliga brott, också har begått andra brottsliga händelser för vilka utredningarna fortsätter. Brott som begåtts av offentliga tjänstemän, statliga poliser på ledningsnivå, statliga poliser på hög nivå samt åklagare har dokumenterats, vilket kränkte rättsstatsprincipens och rättsstatsprincipens normala funktion.

Bazuar në kërkesën e Prokurorisë së Posaçme, Gjykata e Posaçme e Shkallës Parë për Korrupsionion dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr.94, datë 23.07.2023 ka miratuar masat e sigurisë personale “arrest në burg”, për 15 shtetas të dyshuar si autorë të kryerjes së veprave penale. Konkretisht për shtetasit B.B., E.M., P.Gj., D.B., E.P., K.H., P.K., A.B., A.N., B.M., E.H., A.B., A.H., O.B. dhe Xh.L.

Gjithashtu me vendimin nr.314, date 24.07.2023 ka miratuar kërkesën për lejimin e kontrollit të 14 ambjenteve të ndryshme.

Den 27.07.2023 har generaldirektoratet för statspolisen och Centralkriminalpolisen, under ledning av den särskilda åklagaren, verkställt order om verkställighet av det straffrättsliga beslutet nr 94, daterat 23.07.2023, för 6 medborgare, nämligen P.Gj., E.P., A.B., A.H., O.B. och J.L. Arresterades också i flagrance 2 andra medborgare, S.T. och N.F., i egenskap av misstänkta för det brott som avses i artikel 278 i strafflagen.

Under genomförandet av domstolsbesluten utövades kontroll i 26 lägenheter och anläggningar där de hittades och beslagtogs i materialtestkvaliteten monetära belopp, olika fordon, telefoner, olika skjutvapen, masker, elektronisk utrustning, elektronisk övervakningsutrustning (servrar och kameror) med vilka externa anläggningar övervakades i olika delar av staden Shkodra: Vi tackar statspolisen för deras professionalism och nära samarbete under verkställighetsfasen av domstolsbeslut. Ett särskilt tack till Eurojust, Europol, de franska rättsliga myndigheterna och de belgiska, nederländska och franska brottsbekämpande organen för det intensiva samarbetet och bidraget från utredningarna av detta straffrättsliga förfarande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *