Den påstådda medicinska nyttan med cannabis lyfts gärna fram av legaliseringsivrare. Men ny forskning pekar på att cannabis som smärtlindrare är ungefär lika effektivt som ”låtsaspiller”. Studien visar också att medier ofta skriver positivt om cannabis, trots forskningen.

Det sveper en legaliseringsvåg över västvärlden vad gäller drogen cannabis, och även i Sverige höjer politiker likt Sara Skyttedal (KD) rösten för legalisering.

Ett återkommande argument som används är att cannabis fungerar bra som medicinsk smärtlindrare vid vissa åkommor. Men stämmer det?

En studie av forskare vid Karolinska institutet, som publicerades i slutet av förra året, jämförde olika cannabispreparat med placebo, alltså verkningslösa preparat. Personerna i studien visste inte om de fick placebo eller cannabisbaserad medicin.

– Vi hade med alla slags cannabispreparat: THC, enbart CBD och syntetiska preparat. Dessvärre såg vi ingen skillnad, varken mellan de olika preparaten eller i jämförelse med placebo, säger studiens huvudförfattare Filip Gedin till Accent.

Liknande studier har genomförts tidigare och fått samma resultat.

– Så i dagsläget kan vi inte säga att det finns någon smärtlindrande effekt av cannabis, säger Gedin till tidningen.

Forskarna tittade även på hur medier rapporterar om cannabis och forskningen kring drogen. Man konstaterar att cannabisstudier får stor uppmärksamhet i medier jämfört med andra studier och att genomslaget är stort oavsett behandlingseffekten.

Filip Gedin öppnar för att medieuppmärksamheten kan påverka placeboeffekten.

– Ja, inom placeboforskningen har man sett att yttre faktorer kan påverka. Kommer man in med en stark förväntan i studien så får du en större placebo-respons. Den övervägande positiva bevakningen kan höja förväntningarna, säger han till Accent.

Forskarna skriver i sin sammanfattning att cannabis ofta i medier beskrivs som positivt, även om den forskning man rapporterar om inte givit positiva svar.

Studien tycks också bekräfta sig själv. Bara inom ett dygn hittade forskarna 36 artiklar om studien, från Indien till USA, skriver Accent.

Efter några dygn var KI-studien omnämnd i minst 111 nyhetsmedier, 188 tweets och sju bloggar, konstaterar sajten Drugnews.

– Jag blev väldigt överraskad faktiskt, säger Gedin via mejl till sajten.

– Jag trodde att rapporteringen skulle vara blandad, men det vi såg var ju att rapporteringen nästan uteslutande var positiv