Tre av fyra av IOGT-NTO-rörelsens förbund har nu sagt ja till att utreda en framtida gemensam organisationsform. Kongresserna på IOGT-NTO, Ungdomens nykterhetsförbund och barnorganisationen Junis röstade samtliga för förbundsstyrelsernas förslag. /Även ett uttalande med krav om att inte tillåta gårdsförsäljning av alkohol antogs och riktas till socialministern.

 torsdags röstade en klar majoritet av IOGT-NTO:s kongressledamöter för förslaget, i fredags UNF:s ledamöter och i lördags Junis kongress för att utreda en gemensam organisation för de fyra förbunden. Det fjärde förbundet NSF (Nykterhetsrörelsens Scoutförbund) ska först vid sin förbundsstämma i oktober ta ställning till förslaget.

Mycket talar nu för att ytterligare ett steg mot en gemensam organisation har tagits. De fyra förbunden har ju redan i över 50 år tillhört samma rörelse med liknande grund och vision.

De flesta delegater ansåg att tillsammans kan man bli starkare och nå ut bättre med sitt budskap – för en demokratisk och solidarisk värld fri från alkohol och andra droger. Men under debatten på UNF:s kongress undrade några oroliga röster om det går att backa från förslaget när det väl utretts och om unga riskerar få mindre att säga till om vid en sammanslagning, enligt Accent.

Bakgrunden är – som rapporterat Drugnews om – bl a att förbunden tappat medlemmar och har sämre ekonomi än tidigare, risken att mer splittras som rörelse, och att de tillsammans i en organisation bättre kan möta en omvärld i förändring.

Väljer alla förbunden att gå vidare med utredning, så är tanken att en extrakongress 2024 ska få ta ställning till resultatet om för- och nackdelarna.

• Nya förbundsstyrelser utsågs även i de tre organisationerna som kongressade i Uppsala. Såväl Lucas Nilsson, IOGT-NTO, Mona Örjes, Junis, och Jane Segerblom omvaldes som ordföranden, medan Filip Horvath Nyman, som också lett UNF, slutade efter fyra år som ordförande.