utveckla klimatpolitiken, till exempel genom att ge råd om klimatstrategier och handlingsplaner och stöd för beräkningsmodeller av växthusgasutsläpp
stödja markanvändning och skogsbruk, inklusive stadsplanering, smarta städer och redovisning och inventering av skog
förbättra kustskyddet och hantera översvämnings- och kusterosionsrisker
utveckla naturbaserade lösningar för att ta itu med värmeböljor, torka, översvämningar och dålig luft i städer
genomföra finansieringsinstrumenten enligt EU:s utsläppshandelssystem
stödja utfasningen av fossila bränslen i elsystemen, bland annat genom att utforma regelverk och marknader som främjar förnybar energi
utveckla marknadsbaserade stödprogram för förnybar energi och investeringar i energieffektivitet
ta fram nationella energi- och klimatplaner, inbegripet analys- och energimodeller
bedöma strategier för energieffektiva värme- och kylsystem
främja investeringar i energieffektivitet i byggnader
utforma strategier för hållbar transport/mobilitet och alternativa bränslen
förbättra transporter på inre vattenvägar och höghastighetsjärnvägar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *