Bruk av e-cigaretter (vaping/veping) och vitt snus har kraftigt i Sverige, särskilt i åldersgruppen 17 till 29 år. Vaping har mer än tredubblats på ett år, visar en ny CAN-undersökning. /Lagen om tobaksfria nikotinprodukter fungerar inte, menar A Non Smoking Generation.

– Andelen som vejpat har ökat under 2022. Det är framför allt unga vuxna som använder produkterna, säger Martina Zetterqvist, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i ett pressmeddelande.

Användning av e-cigaretter hade ökat mellan 2021 och 2022. Det märks särskilt bland unga vuxna 17-29 år, där vaping senaste månaden har ökat från fyra procent till 14 procent.

Rapporten som baseras på självbaserade uppgifter från 18 000 personer i åldrarna 17 till 84 år, visar även att tobaksrökning minskar, men att snusanvändande ökar.

För män har det legat på en ganska jämn nivå, medan kvinnor snusat mindre. Men sedan frågor om ”vitt snus” (som påstås vara tobaksfritt, men innehåller höga halter nikotin) framgår att både män och kvinnor använder det lika mycket.

Bland unga kvinnor är uppgången av snus stor – vitt snus anses inte färga tänder, men innehåller ibland mer av det beroendeframkallande nikotinet än vanligt snus.

Rapporten visar också att cigarettrökning fortsatt minska i Sverige. Ungefär 30 procent av de svarande hade rökt, snusat eller vejpat minst en gång i månaden, enligt utredaren på CAN.

En ny lag för tobaksfria nikotinprodukter infördes ifjol, bland annat får inte marknadsföring riktas till unga under 25 år. Men en undersökning av Novus, på uppdrag av A Non smoking generation, visar att 96 procent av de som använder nikotin debuterar i tonåren eller till och med tidigare.
Och två av tre unga 14-18 år svarar att det är enkelt att få tag i e-cigaretter och vitt snus.

– Utvecklingen går just nu åt helt fel håll och det är hög tid att våra politiker börjar prioritera barn och ungas hälsa framför tobaksindustrins vinstintressen. Ett nikotinberoende ska inte smaka godis och skoltiden måste bli helt fri från alla former av tobak, säger generalsekretare Helen Stjerna i en kommentar.
Hon säger i TV4 Nyhetsmorgon att barn utsätts för ett farligt experiment.