KEER OP KEER – HOE DE GEORGANISEERDE MISDAAD DE HAVENS VAN EUROPA INFILTREERT

Nu is het tijd  voor  Europese regeringen om dit jarenlange spel van illegale cocaïnehandel te stoppen.

Criminele netwerken die containers verduisteren verwijzen naar codes om honderden tonnen drugs en illegale goederen vanuit Ecuador naar de EU te smokkelen

NIEUWS – PUBLICATIEDATUM – 25 MEI 2023

Nadat Europol een gezamenlijk analyserapport heeft gelanceerd met de Security Steering Committee van de havens van Antwerpen, Vlissingen, Hamburg, Bremerhaven en Rotterdam en Helsingborg, wordt gekeken naar de risico’s en uitdagingen voor de rechtshandhaving van criminele netwerken in EU-havens.

De kritieke infrastructuur van de EU – met name snelwegen, spoorwegen en havens – maakt de manier van leven van de EU mogelijk, waar het vrije verkeer van goederen en personen een fundamentele en belangrijke factor is voor economische groei, persoonlijke vrijheid en welvaart. 

Criminele netwerken echter, gedreven door de constante wens van groeiende winsten en uitbreiding van hun illegale activiteiten, werken steeds meer aan de infiltratie van en controle over grote logistieke punten. EU-havens zijn voorbeelden van dergelijke grote hubs, en daarom is de Security Steering Committee van de havens van Antwerpen, Vlissingen, Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam en Helsingborg samen met Europol overeengekomen om een gezamenlijk analyserapport op te stellen waarin de dreiging van infiltratie van haveninfrastructuur door de georganiseerde misdaad in de EU wordt beoordeeld.

Voornaamste conclusies:

Het gebruik van verduisterde containerreferentiecodes (of zogenaamde pincodefraude) wint aan populariteit bij criminele netwerken als modus operandi voor het extraheren van illegale goederen uit havens. 

Criminele netwerken regelen de infiltratie van havens door lokale netwerken van corrupte haveninsiders te coördineren.

Als een neveneffect van de criminele activiteiten in havens en de rivaliteit die het met zich meebrengt, breidt geweld zich vaak uit van grote transportknooppunten naar de straten van omliggende steden, waar concurrentie om distributie plaatsvindt.

Belangrijkste aanbevelingen:

De internationale uitwisseling van informatie over de activiteiten van criminele netwerken in havens met Europol en tussen EU-lidstaten moet verder worden verbeterd.

Er moet voortdurend aandacht worden besteed aan de integratie van veiligheidskenmerken in het ontwerp van de haveninfrastructuur.

Publieke partnerschappen implementeren om alle havenactoren te betrekken die essentieel zijn voor het aanpakken van de infiltratie van criminele netwerken in EU-havens.

Ylva Johansson, commissaris voor Binnenlandse Zaken:

Het verslag van Europol over criminele netwerken in havens illustreert wat ons te wachten staat. Het legt de verfijning van criminele drugsbendes bloot, hun kracht en hun wreedheid. De drugshandelaren promoten corrupte acties en praktijken, soms door omkoping, soms door intimidatie. We werken samen met autoriteiten op alle niveaus om systemen te versterken in de strijd tegen de criminele activiteiten die dit rapport schetst.

Catherine De Bolle, directeur van Europol:

Criminele netwerken werken nauw samen om de veiligheid aan landgrenzen en in lucht- en zeehavens te omzeilen. Ze hebben één ding in gedachten: winst. Een effectief antwoord is een nauwere samenwerking tussen de openbare en particuliere sector; dit zal beide partijen sterker maken. Dit rapport, het eerste dat ooit is opgesteld in samenwerking met de havens van Antwerpen, Rotterdam, Hamburg/Bremerhaven, maakt deel uit van de bouw van dit gemeenschappelijke front. Deze informatie-uitwisseling heeft geleid tot diepere kennis, wat het meest effectieve wapen is tegen de georganiseerde misdaad.

Kwetsbaarheden van EU-havens

Maritieme havens in de EU verwerken elk jaar ongeveer 90 miljoen containers, maar de autoriteiten kunnen er slechts tussen de 2% en 10% van inspecteren. Ondertussen wordt geschat dat de afgelopen jaren alleen al in de havens van Antwerpen, Vlissingen en Rotterdam minstens 200 ton cocaïne is verhandeld. 

Deze logistieke hindernis vormt een uitdaging voor de rechtshandhaving en een kans voor criminele netwerken die toegang moeten krijgen tot logistieke hubs om hun criminele activiteiten te vergemakkelijken. Dergelijke criminele netwerken hebben daarom havens op alle continenten geïnfiltreerd. 

De drie grootste havens van Europa, namelijk die in Antwerpen, Rotterdam en Hamburg, behoren tot de meest doelwitten van criminele infiltratie. De belangrijkste manier waarop criminelen dit doen, is door de corruptie van het personeel van scheepvaartmaatschappijen, havenarbeiders, importeurs, transportbedrijven en vertegenwoordigers van nationale autoriteiten onder andere, wiens acties nodig zijn om de binnenkomst van illegale zendingen te beveiligen. 

Deze aanpak vereist echter corruptie van een groot aantal medeplichtigen. 

Om hun inspanningen te concentreren en de risico’s van het verlies van goederen te minimaliseren, zijn georganiseerde criminelen op zoek naar nieuwe modus operandi die de corruptie van veel minder individuen vereisen. Het analyseverslag van Europol over criminele netwerken in EU-havens onderzoekt één specifieke techniek, die misbruik maakt van verduisterde containerreferentiecodes. Dit vereist de corruptie van slechts één persoon, alsook de corruptie of een Trojaans paard-achtige infiltratie van extractieteams, die vervolgens tussen 7 en 15% van de waarde van de illegale zending worden betaald.  

Bijvoorbeeld, op 25 april 2023 in de haven van Hamburg, deden douaneambtenaren een van de grootste drugsvangsten van de haven. Ze ontdekten meer dan 2,5 ton cocaïne verborgen in een koelcontainer die aankwam aan boord van een schip uit Ecuador met eindbestemming Helsingborg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *